Till sidans huvudinnehåll

Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar i Lindholmsallén från februari till maj

Publicerad 15 februari 2024

Arbetet görs på parkeringen norr om Bra Sommarmöbler och på södra sidan av Lindholmsallén, nr 26 till 28.
Det innebär att ett av körfälten på södra sidan stängs av och trafiken leds om till kollektivtrafikkörfältet och att hastigheten kommer att sänkas vid arbetsområdet. Parkeringsytorna kommer också tidvis att påverkas.
Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om vid Lindholmsallén.

Trafiken i området kommer att regleras med vägmärken eller flaggvakter. Vi kommer i huvudsak att arbeta vardagar
kl 7.00–19.00, men tyvärr är vi tvungna att vissa nätter göra en del gräv- och borrarbeten som kan störa. Vi beklagar detta.”

Har du frågor, kontakta: Göteborgs Stads byggledare Tord Björk, Kretslopp- och vatten, 031-368 72 52 BAB Entreprenörens platschef Rolf Johansson, 0706-00 01 85 Göteborgs Stads kontaktcenter, 031-365 00 00, goteborg@goteborg.se


${loading}