Till sidans huvudinnehåll
Illustration: Stadsmiljöförvaltningen

Historisk lekplats tar form

Publicerad 14 oktober 2022

Under hösten 2023 rustas lekplatsen på Kungshöjd upp med inspiration från 1600-talets Göteborg.

Lekplatsen, som ligger precis vid den gamla stadsmuren och bastionen Carolus Rex, kommer att få en stor upprustning där ett tydligt tema kommer spela an på 1600-talets Göteborg med handel och sjöfart som tema. Båtar, handelsbodar och en mini-Skansen Kronan kommer bland annat locka leksugna till lekplatsen på Arsenalgatan.
 


Samtidigt blir lekplatsen en social plats där en pergola, flera bänkar, bord och en grillplats bjuder in till att umgås. Målet är att skapa en ny knutpunkt för lek, umgänge och lärande.

En ljusare och färggladare plats

Lekplatsen kommer få en bättre och mer utökad belysning som gör att den kan användas mer under vinterhalvåret, belysningen kommer också bidra till att lekplatsen känns tryggare att vistas på även mörka eftermiddagar i november.

Äldre och förvuxna träd som stänger in och skymmer har tagits ned och kommer att ersättas med lågväxande och torktåliga träd och klättrande murgröna. Träden som togs ned var av sorten robinia med djupgående rötter. De nya träden som ska planteras är lågväxande med grunda rötter, vilket passar en park som ligger på ett tak. 

En så kallad saltäng, med hög fuktighet och salthalt där mållväxter, trift, strandaster trivs, kommer också att ta plats. Virket från träden som tagits ner kommer att återanvändas på lekplatsen men också förgylla andra platser i staden.

Trappan borta under byggtiden

Som ett första steg i lyftet för Arsenalgatans lekplats togs trappan som leder ner till lekplatsen bort under november 2022. Detta för att lämna plats åt en tillfällig backe som underlättar för byggtrafik att komma fram till lekplatsen som ligger på en avsats vid den gamla stadsmuren. Trappan som länge varit eftersatt kommer efter arbetet att rustas upp.

Göteborg Energi Nät reparerar

Innan den nya lekplatsen börjar byggas kommer Göteborg Energi Nät reparera skador som uppstått på grund av vattenläckage under lekplatsen. Detta förarbete kommer att medföra tunga transporter i området vilket påverkar framkomligheten och en del av boendeparkeringen blir otillgänglig under tiden.

 

 

${loading}