Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Undantag i riktlinjerna för uteserveringar 2023

Publicerad 18 januari 2023

Befintliga uteserveringar får användas under 2023. Det beslutade byggnadsnämnden och trafiknämnden på sina sammanträden i slutet av 2022.

Beslutet innebär att den som har fått bygglov eller markupplåtelse för en uteservering för 2022 också får ha kvar samma uteservering under sommaren 2023. Detta även om den inte följer de riktlinjer som finns för uteserveringar i Göteborgs Stad. Ny ansökan för bygglov och markupplåtelse måste skickas in.

För nya uteserveringar eller uteserveringar som gör stora förändringar gäller riktlinjerna som beslutades 2021.

Uteserveringen måste vara tillgänglig

De regler som finns i riktlinjen gällande tillgänglighet och framkomlighet gäller för alla uteserveringar, där görs inga undantag.

Dialog om riktlinjerna under 2023

Nämnderna beslutade också att stadsbyggnadsförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen under 2023 ska föra en dialog med fastighetsägare, verksamhetsutövare och funktionsrättsrörelsen för att se om justeringar behöver göras i riktlinjen innan den ska börja gälla fullt ut för all uteserveringar i staden.

${loading}