Till sidans huvudinnehåll

Elevrådet har utvecklats och fått mer inflytande

Publicerad 14 mars 2019

På Toleredsskolan har läraren Oskar Anderzén arbetat med att skapa ett elevråd som gör skillnad.

När Oskar började jobba på Toleredsskolan såg elevrådsmötena ut på samma sätt som de gjort sedan många år tillbaka. Varje klass hade två elever i elevrådet, och med ett tjugotal representanter var mötena röriga.

- Det som vi diskuterade då handlade mest om bambamaten. Den engagerar mycket såklart, men att varje möte diskutera detta skapar inte bra elevinflytande.

En av förändringarna som Oskar gjorde var att minska storleken på elevrådet. Nu blev det en elev istället för två från varje klass. Möjligheten att prata om bambamaten finns kvar, i alla fall första mötet varje termin.

- Nu har vi tydligare val där de som sitter med i elevrådet väljs av sin klass. När det gäller innehållet i mötena såg jag ju att bambamaten är viktig för eleverna så den enades vi om att vi skulle behålla. Vi har numer ett matråd på skolan som träffas någon gång per termin. De andra sakerna vi gjorde var att börja fokusera på det som kan skapa ökad trivsel för eleverna, till exempel genom att ta fram gemensamma trivselregler för hela skolan. Istället för att vi vuxna ska komma och berätta hur eleverna ska bete sig fick eleverna ta fram sina egna regler.

Med utvecklingen av elevrådet har det blivit en positiv skillnad för i hur eleverna är mot varandra i skolan, där eleverna är mer engagerade i sin vardag.

- Elevdemokrati och elevinflytande är viktigt för oss på Toleredsskolan. Vi tar eleverna på allvar och lyssnar på dem, och att ge dem möjlighet att påverka sin vardag här i skolan är viktigt. Som lärare tycker jag att de nu bryr sig mer om skolan och har blivit mer positiva till den, och det bidrar till ett ännu bättre möte mellan lärare och elev, säger Oskar Anderzén.

${loading}