Till sidans huvudinnehåll
Foto: Stadsmiljöförvaltningen

Återplantering av träd längs Linnégatan

Publicerad 31 maj 2024

De senaste åren har en del av de gamla lindarna längs Linnégatan nått sitt livsspanns slut, en del har också varit sjuka. Dessa träd kommer under det närmsta året att ersättas.

Inför arbetet med att ersätta gamla och sjuka träd kommer några få träd tas ner. En del växtbäddar står redan tomma och den största delen av arbetet kommer ligga på att förbereda nya, större och bättre växtbäddar för de nya träden.

Förberedelser med nedtagning av svaga eller döda träd kommer att ske första veckan i juni, samtidigt påbörjas arbetet med att förbereda växtbäddarna.

Cykelväg delvis avstängd

Under sommaren och hösten kommer cykelvägen delvis att stängas av och cyklister leds antingen om ut i gatan eller att leda cykeln på trottoaren. Trottoaren kommer att vara öppen som vanligt för gångare. Trafik från Fjärde Långgatan kan under en kortare perioder behöva vända.

När växtbäddarna är klara påbörjas arbetet med återplantering av nya träd under hösten 2024 och våren 2025.

${loading}