Till sidans huvudinnehåll

Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 24 oktober

Publicerad 25 oktober 2023

Idrotts- och föreningsnämnden tog på sitt möte bland annat beslut om övertagande av Lundbyskolans sporthall, investeringsbidrag och utvecklingsbidrag.

Göteborgsförslag 12805 – fler ishallar i Göteborg

Nämnden fick en dragning av Göteborgsförslag 12085. Förslaget är att det ska finnas ett uttalat mål att bygga en ishall per 25 000 invånare. I förslaget står det att det behöver byggas fler ishallar för att möta issporternas behov av fler istider när Göteborg växer.  
 
Förslaget avslogs med motiveringen att nämnden visserligen instämmer med intentionen i förslaget om att det behövs fler ishallar i Göteborgs Stad, men att deras bedömning är att målsättningen på en ishall per 25 000 invånare är ett trubbigt instrument med en ambitionsnivå som inom överblickbar framtid inte är hanterbar.


Yttrande över motion om att se över kriterier för lokalbidrag till föreningar  

Idrotts- och föreningsnämnden fick en motion på remiss från kommunstyrelsen gällande att ändra riktlinjerna för det lokalbidrag förvaltningen delar ut. Detta för att öka möjligheterna för fler former av föreningslivet att ta del av lokalbidraget. 

Nämnden avströk motionen med motiveringen att nämndens bidragsgivning har sin utgångspunkt i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället samt i nämndens lokala anvisningar för föreningsbidrag. Bidragsgivningen är inriktad på ideella föreningar som bedriver verksamhet för de målgrupper som anges i nämndens lokala anvisningar (ideella föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga, personer med funktionsnedsättning eller personer över 65 år). Man anser att ett lokalbidrag som riktar sig mot en annan målgrupp inom föreningslivet därför bör hanteras av en annan bidragsgivande nämnd eller styrelse.


Övertagande av Lundbyskolans sporthall som byggs av Stadsfastighetsförvaltningen 

I samband med planerna för ombyggnad av idrottshallen vid Blackevägen hade den byggande förvaltningen Stadsfastighetsförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen en dialog angående föreningslivets behov av utrymme. Hallen, som nu färdigställs, är två fullmåttshallar med linjer enligt standard för inomhussporter. Idrottshallen innehåller en dubbelhall med möjlighet till en arena för cirka 1000 sittande, högre takhöjd än standard för att ge plats för höjdkrävande idrottsutövning samt extra förråd, omklädningsrum, städutrymmen och foajé för gemensam användning. 

Idrotts- och föreningsnämnden godkände överföringen av idrottshallen vid Blackevägen, Lundbyskolans sporthall, från stadsfastighetsnämnden från 1 december 2023. 


Investeringsbidrag Örgryte IS Fotboll 

Idrotts- och föreningsnämnden beviljade Örgryte IS Fotboll ett investeringsbidrag på 3 000 000 kronor och kommunal borgen på maximalt 6 900 000 kronor. Pengarna ska användas av Örgryte IS Fotboll för att anlägga en konstgräsplan på befintlig gräsplan, anlägga elljus i anslutning till planen, anlägga ett publikstaket runt planen och anlägga asfalt runt planen för att hindra spridning av granulat. 


Särskilt investeringsbidrag till Clarebergs Ridklubb 

Idrotts- och föreningsnämnden beviljade Clarebergs Ridklubb 323 000 kronor i särskilt investeringsbidrag till ridsporten. Pengarna ska gå till att byta ut elbelysningen vid föreningens paddock.


Utvecklingsbidrag till Lindås IBK 

Idrotts- och föreningsnämnden beviljade Lindås IBK ett utvecklingsbidrag på 300 000 kronor. Pengarna ska användas för att intensifiera sitt utvecklingsarbete som handlar om att tillgänglig- och synliggöra verksamheten för fler barn och unga så möjlighet ges till fler att inkluderas och utvecklas inom föreningen. 


Här hittar du alla handlingar och protokoll.


${loading}