Till sidans huvudinnehåll

Samverkan mellan skola och hem

Publicerad 10 november 2021

Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om en riktlinje som är tänkt att vara ett stöd i kontakten mellan skolan och hemmet. Från och med januari nästa år är det upp till skolorna att jobba med riktlinjen på den egna skolan.

I riktlinjen står det bland annat om bemötande och om när skolan och du som är vårdnadshavare behöver informera varandra.  

— Riktlinjen ska fungera som en hjälp för samarbetet mellan skola och hem, men varje skola kan komplettera med lokala arbetssätt. Varje skolledare vet bäst själv vad som fungerar på den egna skolan, säger Lisa Sipari, enhetschef hållbar utveckling.  

Detta händer nu  

Under hösten och vintern kommer rektorer och biträdande rektorer att få mer information om riktlinjen och hur den kan användas. Från och med januari nästa år är det upp till skolorna att jobba med riktlinjen på den egna skolan.

Bakgrund 

Grundskoleförvaltningens riktlinje för samverkan mellan skola och hem – vad skola, elever och vårdnadshavare kan förvänta sig av varandra, gäller tillsvidare föralla vårdnadshavare, medarbetare och elever i grundskola, grundsärskola, fritidshem, förskoleklass och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (enligt LSS) i grundskoleförvaltningen.      

Vill du veta mer?  

Här kan du läsa mer om innehållet i riktlinjen.

Du hittar riktlinjen här.


Har du några frågor?

Kontakta Maria Fridén, verksamhetsutvecklare demokrati.

E-post: maria.friden@grundskola.goteborg.se


${loading}