Till sidans huvudinnehåll

Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 23 maj

Publicerad 24 maj 2023

Idrotts- och föreningsnämnden tog på sitt möte bland annat beslut om att bygga utegym i Torslanda, konstgräsplan på Vrångö och flera olika bidrag till föreningar.

Beslut för Göteborgsförslag om utegym i Torslanda

I mars 2023 beslutade idrotts- och föreningsnämnden att förvaltningen skulle utreda ett så kallat Göteborgsförslag. Förslaget var att det ska byggas ett utegym vid Torslandavallen i Torslanda. Det finns inget utegym i Torslanda och efterfrågan är stor.   

Förvaltningen har nu utrett förslaget och håller med om att det finns behov av ett utegym i Torslanda och att Torslandavallen är en lämplig placering. Nämnden godkände att Göteborgsförslaget genomförs enligt förvaltningens förslag och att utegymmet ska ingå i kommunfullmäktiges uppdrag att bygga minst fem utegym under 2023.   

Svar på Göteborgsförslag om konstgräsplan på Vrångö

Ett förslag om utveckling av Göteborg från medborgare, ett så kallat Göteborgsförslag, har kommit till idrotts- och föreningsnämnden. Förslaget är att det ska byggas en mindre konstgräsplan på Vrångö. Nämnden godkände Göteborgsförslaget och planerar att anlägga en aktivitetsyta med mindre konstgräsplan vid Grållekroksvägen på Vrångö.  

Västra Frölunda IF får utvecklingsbidrag  

Västra Frölunda IF har ansökt om utvecklingsbidrag för satsningar på tjejers/kvinnors idrottande. Föreningen vill också fortsätta arbetet med att utveckla och stärka sin verksamhet och vara en viktig del i arbetet med att stärka de utsatta områdena omkring Tynnered och nya Frölunda. 
 
Idrotts- och föreningsnämnden beviljade Västra Frölunda IF utvecklingsbidrag på 200 000 kronor för en satsning på tjejers/kvinnors idrottande och 700 000 kronor för arbetet med att utveckla och stärka den egna verksamheten och de angivna utsatta områdena. 

Sommarutlysning 2023 – medel för gratis simskola 

Simklubben S02 har ansökt om pengar för att hålla kostnadsfria simskolor under sex veckor sommaren 2023. Simskolan är öppen för alla i målgruppen 7–16 år och erbjuds alla vardagar. Nämnden beslutade att bevilja föreningen Simklubben S02 373 484 kronor inom förvaltningens sommarutlysning. 

Investeringsbidrag

Nämnden beviljade investeringsbidrag till tio föreningar på totalt 11 615 000 kr. Bidragen går bland annat till tillgänglighetsanpassning, installering av solceller, omläggning av en konstgräsplan och belysning runt två fotbollsplaner.  


Alla handlingar och protokoll hittar du här.


${loading}