Till sidans huvudinnehåll
Vatten sprutar ut från ett duschmunstycke.

Så arbetar äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen för att minska spridningen av legionella 

Publicerad 8 maj 2023

Den senaste tiden har legionella fått fäste i olika fastigheter i Göteborgs Stad, som i en idrottshall och på ett antal vård- och omsorgsboenden. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har en tydlig rutin för att förebygga smittspridning.

Legionellabakterien finns naturligt i våra vatten och vattenledningar. Om vattnet blir stillastående och inte håller rätt temperatur kan legionella växa till sig och bakterien spridas via vattendimma som kan uppstå i samband med duschningDe allra flesta blir inte sjuka om de får legionellabakterien i sig, men personer med nedsatt immunförsvar kan utveckla en infektion i lungorna. Det är inte farligt att dricka vattnet.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen följer de rekommendationer som anges från Smittskyddsenheten vid Västra Götalandsregionen. Ansvaret för att förebygga spridningen av legionella delas med stadsfastighetsförvaltningen. De hyr ut sina lokaler till äldre- samt vård och omsorgsförvaltningens vård- och omsorgsboenden.  Stadsfastighetsförvaltningens rutiner och ansvar består bland annat av att kontrollera vattentemperaturer och cirkulation via våra styr- och reglersystem. Målet när ett boende fått legionellasmitta är att få ner halterna av bakterierna till icke skadliga koncentrationer och förhindra tillväxt.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens rutin och ansvar består av att spola igenom samtliga kranar och duschar en gång per vecka.

Legionella på Kaverös Ängs Vård- och omsorgsboende. Detta har hänt:

I mars 2022 avled en hyresgäst på Kaverös Ängs Vård- och omsorgsboende med legionella. En närstående polisanmälde och Polisen inledde en förundersökning om vållande till annans död. I februari 2023 spärrade Polisen av en tom lägenhet på samma vård- och omsorgsboende, och inledde ytterligare en förundersökning på grund av misstankar om legionella.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har informerat hyresgäster, närstående och medarbetare om de olika händelserna.

I mitten av mars begärde polisen ut information om medarbetare och om avlidna hyresgäster på Kaverös Ängs Vård- och omsorgsboende för förundersökningsarbetet. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen är en socialförvaltning och omfattas av sekretesslagstiftning. Därför har förvaltningen gjort bedömningen att viss information kan lämnas ut medan viss information omfattas fortfarande av sekretess.

Det kan verka konstigt att förvaltningen inte lämnar ut allt som Polisen begär, men utifrån gällande sekretesslagstiftning måste förvaltningen vara restriktiv och återhållsam. Olika myndigheter kan göra olika bedömningar av den lagstiftning som gäller, och ibland kan olika lagar stå i konflikt med varandra. Då kan ärendet behövas prövas i domstol för att få en gemensam tolkning av hur man ska hantera situationen.

Vad är legionella och vem kan bli sjuk?

Legionella är en bakterie som finns naturligt i jord och grundvatten och som följer med vattnet in i byggnaden och växer till i vattenledningar som inte håller rätt temperatur, eller där cirkulationen inte hålls konstant. Cirka 100 till 150 fall rapporteras varje år i Sverige, varav runt en tredjedel har smittats utomlands. Det vanligaste stället att smittas av legionella är i duschen i det egna hemmet. De allra flesta blir inte sjuka, men personer med nedsatt immunförsvar som är äldre eller har sjukdomar kan utveckla en infektion i lungorna. Det är inte farligt att dricka vattnet. Vi kan inte helt eliminera legionella men vi kan minska halterna av det.

Eftersom legionellabakterier är mer utbrett i vår omgivning än vi känt till, är det viktigt att ha en rutin för att i förebyggande syfte motverka att bakterierna växer till.

Vi har ett brett samarbete mellan förvaltningarna i staden, och även smittskyddet i Västra Götaland och externa fastighetsägare för att minska halterna av legionella i stadens fastigheter och följa upp de åtgärder som sätts in.

${loading}