Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Vi testar smart belysning på Näset

Publicerad 10 november 2022

Just nu testar vi möjligheten att dimra gatubelysningen på Näset. Belysning som ska testas är så kallad smart belysning som är uppkopplad och enkel att styra. Testet startade 3 november och kommer att pågå i två veckor.

Vi har valt Näset i Västra Frölunda som testområde för att det är ett väl avgränsat område, vilket skapar bra förutsättningar för att genomföra ett sådant här test.

Vad är smart belysning?

När trafikkontoret beställer en anläggning är kravet idag att leverantören kan leverera en armatur som kan ge 20 procent mer ljus än det behov som finns på platsen där armaturen ska installeras. Anledningen till detta är att man då efter besiktning kan finjustera ljusstyrkan för att hamna på precis rätt nivå för just den platsen där armaturen står.

Fördelen med den här typen av belysning är bland annat att armaturens livslängd ökar, eftersom man inte behöver ta ut max effekt hela tiden. En armatur med högre effekt har också fler lysdioder, vilket minskar risken för bländning.

Hur går testet till?

Under två veckor, med start torsdag 3 november, kommer vi att halvera ljusstyrkan i flera belysningspunkter på Näset. Lamporna kommer att tändas och släckas vid samma tidpunkt som vanligt, men kommer att lysa med halv effekt under tiden de är tända.

Har du synpunkter eller frågor om testet kan du höra av dig till Göteborgs Stads kontaktcenter genom att mejla till goteborg@goteborg.se, eller ringa på telefon 031-365 00 00.

${loading}