Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Fem tecknade stjärnor

Tio vård- och omsorgsboenden är snart stjärnmärkta

Publicerad 9 februari 2023

Snart har tio vård- och omsorgsboenden fått sin stjärnmärkning av svenskt demenscentrum – och ytterligare tio boenden är på väg.

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som syftar till att ge medarbetare kunskap och verktyg att möta personer med demenssjukdom och för att kunna ge dem en god vård och omsorg.

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den består av fyra steg och varje steg innehåller en reflektionsträff samt hemuppgift. När minst 80 procent av medarbetarna genomfört samtliga delar blir arbetsplatsen stjärnmärkt. Utbildningen leds av en stjärninstruktör på arbetsplatsen som i sin tur har gått en utbildning hos Svenskt Demenscentrum.

Bakgrund till arbetet med stjärnmärkt

Att arbeta med människor med demenssjukdom är ett ansvarsfullt och krävande uppdrag. Det krävs god kunskap hos medarbetarna om demenssjukdomarnas konsekvenser och vilka vård- och omsorgsåtgärder som kan behövas.  

Uppdraget som samordnare

Som samordnare är uppdraget att stötta stjärninstruktörer och enhetschefer för de vård- och omsorgsboenden som deltar. Arbetet med stjärnmärkt är långsiktigt och kräver en genomtänkt planering så att alla medarbetare deltar i samtliga fyra steg.

Medarbetare och avdelningschef ser ett värde av utbildningen

Flera medarbetare säger att de nya insikterna lett till att de börjat prata med varandra på ett annat sätt. Ett exempel är hur de ska arbeta med hyresgästerna framöver – och flera av medarbetarna återkommer till det som togs upp under reflektionsträffarna. Det blir också lättare att motivera för sina kollegor varför man ska arbeta på ett mer personcentrerat sätt.

— Jag är både stolt och glad över att vi gör den här satsningen som kommer ge medarbetarna bättre verktyg i sitt arbete för att kunna möta hyresgästernas behov, säger Tina Isaksson, avdelningschef vård- och omsorgsboende.

Vad är på gång framåt?

Ytterligare tio vård- och omsorgsboenden startar arbetet med stjärnmärkningen under 2023 och nya stjärninstruktörer kommer att utbildas i början av mars. Det betyder att 20 eller nästan hälften av alla vård- och omsorgsboenden kommer att vara stjärnmärkta innan årsskiftet.

  • Arbetet med Stjärnmärkt tar aldrig slut, så detta är ett ständigt pågående arbete med kvalitetsutveckling. För att få behålla sin stjärnmärkning måste hela tiden nya medarbetare genomgå samtliga utbildningssteg.
  • Stjärnmärkningen innebär ökad kunskap och förståelse för vad en demenssjukdom innebär, vilket i sin tur leder till högre kvalitet i den vård och omsorg som hyresgästerna får.
  • Det ingår också att verksamheten ska arbeta aktivt med ett utvecklingsområde som man själv har valt. En stor del av stjärnmärkt är också arbete med Nollvisionen – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Där måste verksamheten också arbeta aktivt med minst tre delar av Nollvisionens arbetspolicy.
${loading}