Till sidans huvudinnehåll
Maskinparken är en park med många funktioner – en plats för möten, vila, lek och spel men också för hantering av stora mängder regnvatten.

Från parkering till park – nu öppnar Maskinparken

Publicerad 15 september 2022

Vid Götaverksgatan i Lindholmshamnen har Maskinparken vuxit fram sedan hösten 2021. En grön, rund och kuperad park har nu ersatt den tidigare parkeringsytan. I mitten av september är det fritt fram att njuta av parken som bjuder in till såväl möten som återhämtning.

Framför Götaverkens gamla maskinhall lockar nu en grön oas. Blickfånget är den stora nedsänkta gräsmattan. Den gröna ytan lämpar sig väl för lek, spel och picknick. Gräsmattan omsluts av många olika träd, grönskande kullar, stenmurar och pergola. Det finns också sittplatser att slå sig ned vid och äta den medhavda lunchen.

Grönskande oas med delar som kopplar till platsens historia 

– I parken har det planterats 47 träd. Bland annat Ginkgo Biloba, Tulpanträd, Japansk lärk och vintergröna tallar. De samspelar med buskar och böljande kullar med högvuxet örtblandatgräs och ängsblommor, säger Kajsa Markänger, en av park- och naturförvaltningens två projektledare för Maskinparken.

Även om parkens runda form kraftigt bryter av mot den kantiga omgivningen, så har parken inte gått miste om sitt historiska och industriella uttryck. Förutom namnets tydliga koppling, finns också designelement som knyter an till platsens arv. Den roströda färgen, som vi känner igen från Eriksbergskranen, och som matchar omgivande tegelbyggnader, går igen i färgvalet till både pergolan och på de höga industriellt präglade belysningsstolparna.

En blågrön park med många funktioner

Maskinparken beskrivs ofta som en grön oas i Lindholmshamnen. Men egentligen är den blågrön, menar Penelope Nikolopoulos, även hon projektledare för Maskinparken.

– I mitten av parken är det förberett för att kunna samla upp vatten från kraftiga skyfall. Hela 900 kubikmeter kan rymmas där. Om det behövs blir Maskinparken till en skyddande bassäng. Stora vattenmassor kan på detta sätt ledas undan från byggnader och vägnät som annars riskeras att skadas. I sänkan mitt i parken blir det därför växter som främst tål torka men även kortare blöta perioder, säger Penelope Nikolopoulos.

En knutpunkt för alla året om

Kajsa Markänger beskriver hur besökaren kan uppleva årstidsskiftningarna i Maskinparken.

– Besökaren kommer kunna njuta av vårblomning, högsommarprakt, höstfägring och vintergrönt, även om vissa delar kommer vara avskärmade med låga staket till dess att växterna har etablerat sig ordentligt.

– Maskinparken, som är gestaltad i samarbete med 02landskap, är enkel men elegant i sin utformning. Cirkelformen är inbjudande och tillgänglig. Men parken har också rumsliga omfamnande element tack vare träden, kullarna, stenmurarna, pergolan och de olika sittplatserna. Maskinparken blir en knutpunkt och en grön oas såväl dag- som kvällstid, avslutar Penelope Nikolopoulos.

Göteborgs grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad

Enligt Göteborgs grönplan måste staden anpassas för att bostäder och infrastruktur ska kunna stå emot klimatrelaterade utmaningar som till exempel extrem nederbörd, höga flöden, höjd havsnivå, orkaner, extremt långvariga värmeperioder och torka. Göteborg ska därför planeras smart och resurseffektivt genom att ge grönstrukturen utrymme. Våra parker och gröna stråk är de mest multifunktionella ytor som går att finna i staden. Förutom att de påverkar människors hälsa och välbefinnande positivt, så fyller de tekniska funktioner.
Läs mer om Göteborgs grönplan

${loading}