Till sidans huvudinnehåll

Upprustning av entréer och frihuggning i Lundenskogen

Publicerad 27 februari 2023

Med start i februari 2023 kommer exploateringsförvaltningen ta ner sly och mindre träd runt stora ädellövträd i Lundenskogen. Senare under våren kommer även tre av Lundenskogens entréer rustas upp.

Att röja växtligheten runt större träd kallas för frihuggning. Det behöver göras för att de större ädellövträden ska få plats att breda ut sin krona, kunna växa och fortsatt må bra.

Ädellövträd, såsom ekar, är inte bara vackra att se på utan är också hem åt fåglar och värdefulla insekter. De bidrar på så sätt till den lokala biologiska mångfalden och ökar naturvärdena i området.

Upprustning av entréer

Under våren kommer exploateringsförvaltningen även rusta upp tre av Lundenskogens entréer. Detta görs för att tydliggöra parkens ingångar så att fler ska hitta ut i naturområdet. Upprustningen av entréerna beräknas vara klart innan sommaren.

Frihuggningen pausas i mars

Under arbetet med frihuggningen kan mindre ytor runt träden att vara avspärrade några timmar åt gången.

För att inte störa fåglarna i häckningssäsongen, som börjar den 1 april, kommer frihuggningen att pausas i slutet av mars för att sedan återupptas till hösten.


${loading}