Till sidans huvudinnehåll
Elever sitter vid skolbänkar i ett klassrum och en lärare står längst fram vid tavlan. En elev räcker upp handen.
En lärare och en biträdande rektor på grundskoleförvaltningen ingår i regeringens expertgrupp. Foto: Frida Winter

De ska se över läroplanen för grundskolan

Publicerad 12 mars 2024

Regeringen har startat en utredning för att se över Sveriges läroplaner. Göteborgs grundskoleförvaltning har två representanter med i expertgruppen – en lärare på Nordhemsskolan och en biträdande rektor på Hammarkulllsskolan.

Håkan Sjöberg är lärare på Nordhemsskolan och universitetsadjunkt i didaktik vid Göteborgs universitet. Han hoppas att kunna bidra med sitt arbete om kognitionsvetenskap:

– Jag utgår ifrån slutsatserna om arbetsminnets begränsning och vikten av att förankra ämneskunskaper i långtidsminnet.

Linnea Lindquist är biträdande rektor på Hammarkullsskolan.

– Det behöver bli ett tydligare fokus på elevernas läs- och skrivutveckling i läroplanerna och hur vi ska undervisa. En del som jag hoppas kommer med är att alla barn ska lära sig skriva med skrivstil, alltså mer välskrivet, på lågstadiet. En annan viktig del är att skönlitteraturen måste få en mer framträdande roll i undervisningen, säger Linnea Lindquist.

Behövs tydligare förklaringar i klassrummet

- Det är effektivt att minska belastningen av arbetsminnet vid inlärning och att öka den vid memorering. Ta instruktionerna för att sätta ihop möbler från ett möbelvaruhus som ett exempel. Om instruktionen är för komplicerad belastar du arbetsminnet till ingen nytta och du blir snabbt frustrerad, säger Håkan Sjöberg.

- Lärarens roll blir att förklara lösningar på ett tydligt sätt istället för att eleven lägger tid på att konstruera mindre genomarbetade lösningar. Därefter kan eleven lägga tankekraft på repetition för att senare komma åt informationen i långtidsminnet, säger Håkan Sjöberg.

Utredningen är klar nästa år

Expertgruppen har precis satt i gång sitt arbete och ska träffas fyra gånger under året. Själva utredningen ska vara klar i februari nästa år.

– Det känns hedrande att få vara en del av den här gruppen med så kompetenta personer. Jag kommer bidra med erfarenhet och kompetens från arbetet på golvet. Bland att ska jag ska ta med mig det läsande perspektivet in i arbetet för att elevernas läsning ska få en mer framträdande roll, säger Linnea Lindquist.

Läs mer på regeringens webbplats

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen - Regeringen.se

En tydligare kunskapsinriktning i läroplanerna - Regeringen.se

${loading}