Till sidans huvudinnehåll

Förskoleförvaltningen medverkar på Bokmässan

Publicerad 15 augusti 2023

På årets Bokmässa är förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och kulturförvaltningen på plats. Under torsdagen 28 september lyfter vi frågor om läsfrämjande åtgärder, ett allt viktigare demokratiuppdrag för biblioteken och förskolans möjligheter och utmaningar i en mångspråkig stad. Varmt välkommen till Göteborgs Stads Kultur- och Skolscen och Bokmässans nya Förskolescen!

Programpunkter, i urval:

Hur blev en läs- och skrivmetod för lågstadieelever succé i förskolan?

I en förskola i nordöstra Göteborg är en stor andel av barnen flerspråkiga. Här har en läsmetod för lågstadieelever i Australien gjort succé. Hur har de lyckats och vilken utveckling har de sett hos barnen?

  Medverkande: Förskollärarna Zhean Mohammad Murad, Anna Rundström och Anette Nilsson.

  Hur kan böckers naturvetenskapliga innehåll göras konkret i undervisningen?

  Förskollärare, lärare och forskare berättar om erfarenheter från ett praktiknära forskningsprojekt som fokuserade på undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap. Där genomfördes undervisning med barn mellan ett och åtta år med samma barnböcker och naturvetenskapliga innehåll. I presentationen ges exempel på hur barns kunnande i språk och naturvetenskap förändrades.

  Medverkande: Agneta Phil, lektor vid förskoleförvaltningen och Jonna Larsson, lektor vid Göteborgs Universitet.

  Förvaltningarna är på plats under Bokmässans alla fyra dagar och deltar också med högläsning i Lästältet, i samtal på bland annat Förskolescenen, Biblioteksscenen och Forskartorget samt seminarier i Skolledarspåret. Se Bokmässans program för samtliga programpunkter.

  Fakta: Bokmässan är en av Nordens största kulturevenemang, ett arrangemang för litteratur, demokrati och kultur där internationella och svenska opinionsbildare och beslutsfattare möts. Mässan har runt 80 000 besök, och två av de största besökargrupperna är bibliotekarier och lärare.

  ${loading}