Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Man på cykel som cyklar vid Stenpiren

Var med och bidra till ett hållbart resande i Göteborg

Publicerad 11 januari 2023

Göteborgs Stad och EU projektet Mosaic, erbjuder möjlighet att delta i ett innovativt och samskapande innovationsprogram. Vi vill arbeta med dig (invånare, föreningar, lokala företag, forskare, offentliga representanter) för att tillsammans utveckla mobilitetslösningar som minskar koldioxidutsläppen utan att kompromissa med vår komfort och välbefinnande. Programmet syftar till att tillsammans ta fram gemensamma lösningar för ett mer hållbart resande längs väg 158.

Utmaningen

I Göteborg ska klimatavtrycket vara nära noll år 2030. För att nå detta mål måste vi samarbeta för att ta fram lösningar som är lätta att genomföra, effektiva och funktionella. En stor del av de utsläpp som ska minska kommer från hur vi transporterar oss. Samtidigt är vårt vardagsresande en del av vår livsstil och viktigt för att vi ska kunna arbeta, ha fritidsintressen och umgås. Att minska koldioxidutsläppen och samtidigt behålla viktiga delar i vår livsstil kräver därför att vi samarbetar och hittar kreativa lösningar.

Omställningen till hållbara transporter betraktas allmänt som en av framtidens stora utmaningar. Med en tätort med mer än 1 miljon invånare och endast 570 000 boende i centrala delen är Göteborg en utspridd stad. Göteborgare har därför ett stort behov av att förflytta sig.

Processen

Målet är att utveckla lösningar tillsammans med medborgare, lokala företag, akademi och offentliga företrädare. Vi behöver lösningar där de olika aktörerna förstår varandras behov och prioriteringar genom att arbeta tillsammans. Tillsammans är det enklare att komma på kreativa lösningar, tänka tvärfunktionellt och experimentera med nya idéer.

Huvudfrågan vi kommer att fokusera på är: Hur kan vi genom att tänka och utveckla tillsammans, skapa ett vardagsresande som uppfyller personliga behov, är prisvärd, bekväm, pålitlig och uppfyller målen att minska koldioxidutsläppen?

Tillsammans ska vi hitta konkreta lösningar på frågor som:

 • Vad är behovet för ett enkelt vardagsresande?
 • Vad skulle kunna vara ett enkelt vardagsresande och samtidigt minska koldioxidutsläppen?
 • Hur kan vi göra transporter och vardagsresande bättre och mer hållbara i ditt närområde?

Det första steget i processen blir ett möte där alla utvalda deltagare får chansen att träffa och lära känna varandra samt bli indelade i samskapande team. Detta möte är planerat till två eftermiddagar den 21 och 23 februari mellan klockan 16-20. Alla deltagare måste vara tillgängliga under dessa tider.

Därefter kommer teamen att träffas vid fem tillfällen fram till juni 2023 för att utveckla tankar och idéer till projekt. Dessa träffar kommer att ta en till fyra timmar och kommer att läggas vid tider som passar majoriteten i gruppen.

Processen innebär att deltagande privatpersoner, organisationer och företag är beredda ägna tid för att ge utrymme till den samskapande processen. Att investera tid i att skapa lösningar tillsammans ger möjlighet att ta fram välutvecklade förslag som också får större genomslag och möjlighet till förverkligande.

Vem kan ansöka?

Alla är välkomna och vi bjuder in aktörer med olika bakgrund: företag, nystartade företag, forskare från alla områden, medborgare/samhällsgrupper, grannföreningar, pendlare, boende, sociala entreprenörer, ingenjörer, designers, ekonomer, ideella miljöorganisationer, butiksägare, alla med behov av vardagsresande och transporter och som vill vara en del av denna förändring.

Denna process fokuserar på sydvästra Göteborg. Vi välkomnar särskilt deltagare från områden nära eller i Hult, Askim, Sisjön, Brottkärr, Billdal och Hovås.

Urvalskriterier

Vi räknar med att involvera ett 50-tal personer i processen. Om vi blir tvungna att göra ett urval kommer vi att välja deltagare så att vi får en bra balans av:

 • representanter för ovannämnda kategorier
 • kunskap och åsikter
 • motivation och intresse för ämnet
 • vilja att samarbeta med andra.

Vad får du som deltar ut av det?

 • Låt dina idéer bli en del av det pågående arbetet för en klimatneutral stad till 2030.
 • Förbättra resandet i din stad.
 • Träffa nya människor och skapa slagkraftiga samarbeten.
 • Gör din röst, dina åsikter och dina behov hörda.
 • Få tillgång till en grupp internationella experter inom öppen innovation.
 • Lär dig innovativa metoder och färdigheter.
 • Och framför allt: bidra till att göra din stad till en hälsosammare plats att leva på.

Möjligheter att utveckla förslag och idéer vidare

Tre projekt kommer att erbjudas tekniskt och operativt stöd i upp till sex månader för att utveckla och ta fram en prototyp av sina idéer. Stödet kan bestå av stöttning inom designtänkande, projektledning, finansiering, formulering av vision och genomförande.

Det kommer också finnas möjligheter att få stöd i att vidareutveckla framtagna idéer som start up, socialt företag eller mindre företag genom YES BOX, som är en inkubator hos Business Region Göteborg i samarbete med flera idéburna organisationer som är experter på entreprenörsskap, eget företagande och innovationsprocesser.

Göteborg Stad lägger ett stort värde i idéer med lokal förankring och alla resultat kommer att övervägas för ytterligare ekonomiskt stöd eller användas som underlag i stadens beslutsprocess.

Programmet

Göteborgs Stad är initiativtagare till denna process. Processen leds av det EU-finansierade MOSAIC-projektet, Stickydot och Göteborgsbaserade föreningen Digidem lab. Göteborgs Stad kommer både att delta i processen och noga följa de idéer som utvecklas av de tre valda teamen.

De förvaltningar inom Göteborgs Stad som medverkar i processen är stadsmiljöförvaltningen, demokrati- och medborgarservice och miljöförvaltningen.

Ansökningstiden har löpt ut

Bakgrund

Den senaste IPCC-rapporten är tydlig när det gäller farorna med klimatkrisen och behovet av att agera omgående. Städer kan spela en avgörande roll för att uppnå klimatneutralitet i hela Europa. Även om städer endast upptar fyra procent av EU:s landyta står de för 75 % av EU:s invånare, för 65 % av energiförbrukning och mer än 70 % av de globala koldioxidutsläppen. Transporterna i dessa städer står för 40 % av alla koldioxidutsläpp och upp till 70% av andra föroreningar från vägtransporter.

För att uppnå klimatneutralitet till 2030 måste vi därför genomföra en förändring utan motstycke. Göteborg har tillsammans med 111 andra europeiska städer förbundit sig att bli klimatneutrala och stadens nya miljö- och klimatprogram satsar på att minska dess klimatpåverkan till ”nära noll” till 2030, med sikte på att uppnå nollutsläpp så snabbt som möjligt. Detta innebär att Göteborg måste minska utsläppen med minst 10,3 % om året och konsumtionsbaserade utsläpp med minst 7,6 % om året.

Kontakt

Kristina Eberth
Planeringsledare Demokrati och medborgarservice
E-post: kristina.eberth@demokratimedborgarservice.goteborg.se

${loading}