Till sidans huvudinnehåll
Två barn spelar pingis utomhus.

Dags att söka sommarlovsbidrag från idrotts- och föreningsförvaltningen

Publicerad 2 april 2024

Nu kan ideella föreningar och organisationer söka bidrag för att arrangera aktiviteter för barn och unga under sommarlovet. Sista ansökningsdag är 22 april.

Bidraget ska ge Göteborgs barn och ungdomar chans att prova på olika aktiviteter och komma i kontakt med föreningslivet.  Aktiviteterna ska bidra till en meningsfull fritid under sommarlovet. Det ger också föreningar i Göteborg möjligheten att rekrytera nya medlemmar.

Grundläggande kriterier för föreningen

För att vara aktuell för bidrag från idrotts- och föreningsförvaltningen ska föreningen/organisationen uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar.

Kriterier för att söka bidraget

Sommarlovsaktiviteterna ska:

  • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldern 7–16 år.
  • Vara öppna för alla utan krav på medlemskap i föreningen.
  • Ej vara ordinarie sommarverksamhet, tex ordinarie träning.
  • Genomföras under sommarlovet någon gång under perioden vecka 24–33.

Vi prioriterar aktiviteter som:

  • Pågår under max 4 veckor.
  • Är planerade för att skapa delaktighet och deltagande för barn och unga som idag inte är aktiva i en förening. (Ej nöjesresor, läger med övernattning)
  • Skapar möjlighet för barn och unga som bor i Göteborgs socioekonomiskt utsatta områden att delta.
  • Utvecklar befintliga unga ledare eller skapar intresse/rekryterar nya unga ledare till föreningen.

Ansökan

Ansökan görs i e-tjänsten för bokning och bidrag och heter Sommarlovsbidrag till barn och ungdomar. Ansökan öppnar 22 mars och stänger 22 april. Om det kommer in många ansökningar så kommer Idrotts- och föreningsförvaltningen att prioritera aktivitetsbidragsgodkända föreningar.

Redovisning

Alla beviljade kostnader ska styrkas med kvitton. Ni måste spara eventuella kvitton i samband med aktiviteterna. Redovisningen av sommarlovsbidraget görs i e-tjänsten. Om redovisningen inte är komplett begärs kompletteringar in. Redovisning som inte kompletteras med de handlingar som begärts godkänns inte. 

Föreningen måste även meddela förvaltningen i god tid om verksamhet/projekt flyttas, ställs in eller byter plats så att Göteborgs Stads kalendarium kan uppdateras. Förvaltningen genomför oanmälda besök för att följa upp beviljade aktiviteter. Förening som inte följer förvaltningen samtliga krav på redovisning kan bli återbetalningsskyldig.

Besked

Senast torsdag 16 maj får sökande föreningar besked om ansökan beviljats.

Vid frågor 

Anna Westin, Idrotts- och föreningsförvaltningen.
Telefon: 031-368 21 48
E-post: anna.westin@ioff.goteborg.se

Jasmin Krohn, Idrotts- och föreningsförvaltningen.
Telefon: 031-368 21 48
E-post: jasmin.krohn@ioff.goteborg.se

${loading}