Till sidans huvudinnehåll
Vy över Bollplanens konstgräs

Hisingens nya konstgräsplan är klar för spel

Publicerad 5 maj 2023

Mellan Aröds industriområde och Backaplan ligger Generatorsplan, en ny 11-spelsplan med konstgräs. Fotbollsplanen är efterlängtad av föreningarna KF Velebit och IF Vardar/Makedonija som har sina klubbstugor intill planen. Bredvid Generatorsplan anlägger nu idrotts- och föreningsförvaltningen även en 7-manna plan.

Speciellt med dessa planer är deras läge mellan Aröds industriområde och Kvillebäcken som gör att det finns risk för översvämningar och att förorenat vatten rinner ut i bäcken. 7-spelsplanen blir därför en nedsänkt naturgräsplan som ska samla upp och rena dagvattnet från omgivande vägar och industriområde innan det rinner ut i bäcken.

Enligt Göteborgs Stads policy för nyetableringar av konstgräsplaner nära vattenmiljöer och med risk för att hamna under vatten vid skyfall så ska man använda sig av alternativa och mer miljövänliga materialval när det gäller fyllnadsmaterial. Därför har den nya konstgräsplanen biologiskt fyllnadsmaterial i form av kork och kokos istället för gummigranulat.

Idrotts- och föreningsförvaltningen påbörjade arbetet med att anlägga bollplanerna i november förra året.

Dessvärre stötte vi på flera hinder. Det var stor brist hos leverantörerna på pad, det vill säga underlaget till konstgräset, vilket har lett till leveransförseningar. Sedan ställde väder och vind till det för oss, då vi fick snö och sedan regn i flera veckor. Vädret har stor betydelse då man anlägger en konstgräsplan. Det känns bra att den nu är klar inför vårsäsongen, säger Amin Behnamfar på avdelning Fastighet på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Generatorsplan är viktig för barn och ungas deltagande i föreningsfotbollen på Hisingen och kommer ge föreningarna fler speltimmar, säger Therese Hivell, samordnare planer och isar, idrotts- och föreningsförvaltningen.


${loading}