Till sidans huvudinnehåll

Språk nyckeln till elevers kunskapsutveckling

Publicerad 20 juni 2019

Annicka Lundbergs klass på Tretjärnsskolan består av 22 elever med olika språkkunskaper då alla utom en har ett annat modersmål än svenska. Genom att analysera texter och fokusera på språket i alla ämnen har hennes elever utvecklat sitt språk och kunskap.

- Många av mina elever är inte födda i Sverige, några har varit här i några år och några är alldeles nyinflyttade. Det alla har gemensamt är behovet av ordförråd och strategier för att på egen hand ta sig vidare i sina språkkunskaper, säger Annicka Lundberg.

Stötta elevers språkutveckling

Annicka ser fördelar med att hela tiden ha det svenska språket som kärnan i all undervisning. Hennes elever arbetar både med språkutveckling och sina ämnen samtidigt. De lär sig om olika typer av texter, dess språkliga mönster och strukturer samt texters olika syften.
- Det här sättet att arbeta bygger på att undervisa om och förklara textstrukturer så att eleverna lättare ska kunna läsa och förstå, säger Annicka.

Under lektionstid får hennes elever bland annat stöttning i att lära sig identifiera texters olika språkliga mönster och uppbyggnader, ta till sig innehållet i olika texter, få kunskaper i hur de skriver olika texttyper i olika ämnen och vilka typiska ord och begrepp som används för respektive ämne. 
- Nu arbetar klassen till exempel om beskrivande text, då är det det som läses, det vi skriver om och det vi utforskar som är i fokus. Detta visar mina elever vad som arbetas med och vad som ska läras, säger Annicka.

Hon ger sina elever verktyg, men låter alla klättra på sin egen stege.
- Alla vill lyckas och mitt jobb är att hjälpa dem att lyckas på egen hand, avslutar Annicka.

${loading}