Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Valfrihetssystemet enligt LOV blir kvar inom daglig verksamhet

Publicerad 28 april 2023

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att valfrihetssystemet inom daglig verksamhet blir kvar och fattat beslut om reviderat förfrågningsunderlag.

Vad händer nu?

  • Det reviderade förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 september.
  • Privata utförare tecknar nya kontrakt med Göteborgs Stad.
  • Utifrån det beslutade förfrågningsunderlaget kommer en ny kravspecifikation tas fram och gälla för utförare i egen regi inom Göteborgs Stad från 1 september.
  • Inbjudan till informations och dialogmöte skickas under nästa vecka.

Här är de nya kraven i det förändrade förfrågningsunderlaget

 • Nytt krav avseende värdighetsgarantier

Nämnden för funktionsstöd har den 15 december 2021 fattat beslut om värdighetsgarantier.

Efter genomgång av rättsläget görs bedömningen att respektive utförare är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i sin verksamhet och inte personuppgiftsbiträde.

 • Hantering av personuppgifter

Efter genomgång av rättsläget görs bedömningen att respektive utförare är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i sin verksamhet och inte personuppgiftsbiträde.

 • Miljökrav

Nya styrande dokument har tillkommit som i tillämpliga delar avser alla utförare.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att utveckla och implementera ett lämpligt miljöledningssystem, om att revidera och ta fram miljö- och klimatprogram, samt om en avfallsplan.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon vilket innebär att denna regel ersätter Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon, bilaga 4.

 • Mat och måltider

Göteborgs Stads Måltidsprogram har upphört och ersatts med Göteborgs Stads policy för måltider enligt beslut i kommunfullmäktige den 9 december 2021.

 • Kommersiella villkor

Göteborgs Stad önskar i, så stor utsträckning som möjligt, bidra till möjligheten för brukaren att få en OSA-anställning (offentligt skyddad anställning) eller annan anställning på öppna arbetsmarknaden. För att brukaren ska våga pröva annat arbete, föreslås denne, trots frånvaro, ha rätt att behålla sin plats på daglig verksamhet upp till tre månader. Under denna period har brukaren kvar sin ersättning från Försäkringskassan och habiliteringsersättning föreslås utbetalas enligt samma regler som gäller vid ordinarie daglig verksamhet. Ersättningen till utföraren föreslås vara 100 % av beslutad ersättningsnivå.

Det finns fler ändringar i förfrågningsunderlaget.

Läs mer i det reviderade förfrågningsunderlaget till kommunfullmäktige.

 


${loading}