Till sidans huvudinnehåll
Ett hamnbad i älven med en rund
Hamnbadet i Jubileumsparken består av två saltvattenbassänger och en sötvattenbassäng. Foto: Göteborgs Stad

Hamnbadet får utmärkelsen ”Årets stadsbyggnadsprojekt”

Publicerad 20 juni 2024

Utmärkelsen ”Årets stadsbyggnadsprojekt" går i år till hamnbadet i Jubileumsparken i Göteborg. Officiell utdelning av priset sker den 16 september.

Utmärkelsen ”Årets stadsbyggnadsprojekt”, som delas ut av Föreningen Sveriges Stadsbyggare, tilldelas ett färdigställt projekt som förnyat metoder, arbetssätt och samverkan till gagn för utveckling av stadsbyggandet. Och, i år går utmärkelsen till hamnbadet i Jubileumsparken. 

Hamnbadet är en del av Jubileumsparken och ett resultat av göteborgarnas önskemål om att bada mitt i stan, inför stadens 400-årsjubileum och byggandet av Älvstaden. Det består av tre bassänger – en med sötvatten som renas på naturlig väg med hjälp av en filterbädd på land och två med saltvatten som pumpas upp från saltkilen i Göta älv.

Motivering, kortversion:
” Många städer har vattendrag i centrala lägen. Hur dessa ska nyttjas på bästa sätt för att få en attraktiv stad för både invånare och besökare har under alla tider varit av intresse för stadsplaneringen. 

Arbetet med hamnbadet i parken har genomsyrats av nya sätt att arbeta. I en öppen dialog med tusentals människor kom bland annat förslaget ”Bada mitt i stan”, en önskan om en arkitektoniskt vacker och tillgänglig badplats i centrala Göteborg. Att kunna bada mitt i en storstad förutsätter ett aktivt, uthålligt och framgångsrikt hållbarhetsarbete som bland annat säkerställer vattenkvalitén. 

En badanläggning mitt i stan gör att tillgängligheten ökar för både invånare och besökare samt för olika socioekonomiska grupper då man inte behöver transportera sig långt utanför centrala staden för att kunna idka denna form av friluftsliv. Badet är öppet, gratis och tillgängligt för alla oavsett kön, ursprung, sexuell läggning eller ålder. 

Styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare har därför utsett projektet Hamnbadet i Göteborg till "Årets Stadsbyggnadsprojekt 2024.”

För fullständig motivering, se Föreningens Sveriges Stadsbyggares webbplats

Utdelningen av utmärkelsen sker i samband med föreningens årskongress i Växjö. Då finns projektledare Amelie Sandow, exploateringsförvaltningen, på plats för att ta emot priset och presentera projektet.

– Det är mycket glädjande att projektet uppmärksammas. Det är tydligt att hamnbadets hållbarhetsprofil uppskattas av både göteborgare som besöker Jubileumsparken och av stadsbyggare nationellt, säger Amelie Sandow.

En närmare presentation av projektet kommer dels i nästa nyhetsbrev från föreningen, dels i föreningens tidning Stadsbyggnad under hösten.

Hamnbadet är inte det enda projektet från Göteborgs Stad som fått utmärkelsen. 2018 tilldelades Stenpiren resecentrum priset.

Film: Så funkar hamnbadet i Jubileumsparken
I filmen får du veta hur det är möjligt att bada både sött och salt i hamnbadet i Jubileumsparken. Filmen är textad.
För mer info om hamnbadet och Jubileumsparken, se goteborg.se/projektjubileumsparken.


${loading}