Till sidans huvudinnehåll

Socialnämnden Nordost har fastställt verksamhetsplanen för 2023

Publicerad 2 mars 2023

Kommunfullmäktiges budget för 2023 innehåller tolv mål som riktats till socialnämnden Nordost. Den verksamhetsplan som nämnden fastslog den 28 februari beskriver dels hur nämnden kommer ta sig an detta, dels nämndens egna prioriterade mål för kommande år.

De mål som kommunfullmäktige riktat till socialnämnden Nordost handlar bland annat om jämlika levnadsvillkor, ökad grad av sysselsättning för människor långt från arbetsmarknaden, ökad trygghet och att verka för en jämlik och jämställd stad. Budgeten innehåller även målsättningar om att skapa en effektiv och transparent verksamhet med låg sjukfrånvaro och goda arbetsvillkor, liksom att verka för att minska klimatavtrycket. Här kan du läsa vår verksamhetsplan 2023.

Under nämndens sammanträde utsågs också representanter till Interreligiösa rådet, Samhällsutvecklingsrådet, Dialogträff Angered, Barn- och ungdomsråd Öster och Ungdomsdialog Nordost. Nämnden beslutade att upplösa Trygghetsrådet och i stället ha med trygghetsfrågor som en fast punkt på nämndens kommande möten.

Läs mer om detta och de övriga punkter som togs upp under sammanträdet bland stadens nämndhandlingar. Här kommer också det justerade mötesprotokollet att läggas inom kort.${loading}