Till sidans huvudinnehåll
Vybild över Centralstationen och tågspåren

Nu utreds Bangårdsförbindelsen

Publicerad 29 mars 2022

Var borde en bro över bangården vid Centralstationen placeras? Ja, det är huvudfrågan i den förstudie om Bangårdsförbindelsen som startar nu. Förstudien ska ligga till grund för inriktningsbeslut och eventuell detaljplan.

Syftet med förstudien är att studera olika lokaliseringar och utformningar av en viadukt över bangården. Alternativen ska beskrivas och utvärderas i förhållande till uppsatta effektmål och nyttor. Det handlar bland annat om möjligheterna till stadsutveckling och ökad andel hållbara resor. Med en förbindelse över bangården är bland annat förhoppningen att biltrafiken förbi Drottningtorget och Nils Ericssonsplatsen kan minska. 

Grund för inriktningsbeslut

Förstudien ska ta fram ett så pass detaljerat beslutsunderlag att den ska kunna utgöra grund för inriktningsbeslut och eventuell detaljplan. Det finns ett antal förutsättningar och tidigare beslut som påverkar förstudiens omfattning och innehåll. Bland annat finns sedan tidigare beslut om att Bangårdsförbindelsen ska utformas som en bro, och inom vilket geografiskt område en förbindelse ska placeras. Vidare är utgångspunkten att bilar, bussar, cyklister och fotgängare ska inrymmas på bron. Ett alternativ utan biltrafik ska dock beskrivas i förstudien.

Samarbete mellan förvaltningar

Förstudien är ett förvaltningsövergripande samarbete, och en del i programmet för Bangårdsförbindelsen. I arbetet med förstudien ingår trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. Utredningen bedöms pågå till våren 2023 då ett förslag på rekommenderad lösning ska presenteras.

${loading}