Till sidans huvudinnehåll

Biblioteket stärker elevernas möjlighet att ta till sig kunskap

Publicerad 23 november 2018

Skolbibliotekarien Hanna Thölin och läraren Karin Wickelgren är överens om bibliotekets viktiga roll i skolan och den roll det spelar för elevernas inlärning. Läs mer om skolbiblioteket på Frejaskolan.

Fredag eftermiddag i Frejaskolans bibliotek. Klass 8B arbetar med informationssökningstrappan – ett verktyg för att söka och bearbeta information. Det är också ett verktyg för att hitta information på nätet som eleverna kan lita på och använda i skolarbetet. 
Klassen kom i gång lite sent. Eleverna som hade lektionen innan ville inte riktigt lämna biblioteket.

‒ Ni ser här, jag kan aldrig gå genom 227 000 webbsidor. Ni måste lära er välja, hitta dem ni litar på och som är går att använda, förklarar Hanna Thölin.

Hon är skolbibliotekarie och använder informationssökningstrappan på skolans alla nivåer. Även på grundsärskolan.

‒ Vi fortsätter på lektionen i svenska nästa vecka innan vi kommer tillbaka hit fredag, säger Karin Wickelgren, svenskalärare.

Skolbiblioteket viktigt för elevernas inlärning

De två är överens om bibliotekets roll i skolan och den roll det spelar för elevernas inlärning.

‒ Det läsfrämjande arbetet är jätteviktigt. Elevernas ordförråd byggs till stor del av det skrivna ordet, genom läsning. Här kan vi arbeta tillsammans lärare och bibliotekarie och stärka elevernas möjlighet att ta till sig kunskap under lektionerna, förklarar Hanna Thölin.

Eleverna sprider sig i biblioteket. De har hittat sina nyckelord och söker information om sina ämnen. Alla är inte lika ivriga, men alla arbetar. Lärarna går mellan grupperna och hjälper till där det behövs.

‒ Här möter vi eleverna på deras nivå, vi ser vad de kan och vad de inte kan, säger Hanna Thölin.

Lektionen är slut och Karin Wickelgren önskar eleverna god helg.

‒ Nästa rond i informationssökning blir i klassrummet på lektionen i svenska. Nästa fredag är vi tillbaka här.

Här kan du läsa Pedagog Göteborgs artikel om hur skolbiblioteket på Frejaskolan arbetar med infosökstrappan.

Vill du läsa tidigare artiklar så finns de här.

${loading}