Till sidans huvudinnehåll

Reparation av bro över gång-och cykelväg vid Radiovägen, 11 april – 1 juni

Publicerad 24 mars 2023

För att öka säkerheten uppdateras bro- och vägräcke till den senaste standarden. Arbetet utförs vardagar mellan 07.00 – 16.30.

Vi lägger även nytt tätskikt för att skydda brobaneplattan och förebygga eventuellt läckage. Buller och damm som uppkommer under byggtiden kan upplevas som störande.

Arbetet utförs 11 april - 1 juni, måndag – fredag mellan 07.00 – 16.30. Trafiken på Västerslänt regleras med trafikljus. Ett körfält är avstängt under byggtiden.


${loading}