Till sidans huvudinnehåll

Språkutveckling pågår på Talldungeskolan

Publicerad 25 november 2022

Språket är en nyckel till kunskap. Den insikten präglar arbetet på Talldungeskolan i Kortedala. Genom flera språkutvecklande metoder hjälper skolans medarbetare eleverna att läsa och skriva sig till lärande.

Talldungeskolan är en F–3-skola där en stor andel av eleverna är flerspråkiga. Sedan flera år tillbaka har språkutveckling varit en av skolans tydligaste prioriteringar. Som ett led i det har flertalet lärare på skolan utbildats i modellen Skriva sig till lärande (STL).

   – STL är en modell där man använder skrivandet i strukturerad form. Även digitalisering vävs in på ett adekvat sätt i undervisningen, säger Marie Olander, biträdande rektor på Talldungeskolan.

Språket är avgörande, oavsett vilka kunskaper som eleverna ska tillgodogöra sig. En av STL-modellens styrkor är att den lyfter fram skrivandet som ett verktyg för att ta till sig innehållet i alla olika ämnen.

En gemensam grund

Utöver STL har Talldungeskolan även satsat på andra, språkutvecklande metoder. Translanguaging är en sådan, som går ut på att dra nytta av elevernas flerspråkighet. Läslyftet är en ytterligare.

   – Att vi alla fått möjlighet att gå samma utbildningar har gjort att vi står på samma grund. Hur man väljer att arbeta i sitt klassrum kan variera men grunden är lika för alla, och det är viktigt, säger Anna Almgren, speciallärare.

Skolbibliotekarie gör skillnad

Biträdande rektor Marie Olander poängterar att skolbibliotekarien är en viktig tillgång för att främja en positiv läskultur bland eleverna. Eva Gezelius, som Talldungeskolans bibliotekarie heter, berättar själv att hon ofta skyltar om i skolbiblioteket så att eleverna över tid kan få syn på böcker som berör olika teman och är skrivna på olika språk.

– Varje barn som vi kan få att bli bokslukare och läsa mycket kommer ha mycket större möjlighet att nå målen när det går ut nian, konstaterar hon.

Finns alltid något att utveckla

Det språkutvecklande arbetet har gett resultat. Läraren Sonja Nesic har under sina år på Talldungeskolan sett en positiv utveckling hos eleverna.

   – Eleverna läser mer. De tycker att det är roligt och fortsätter att göra det ju äldre de är. Och vi har sett att eleverna har utvecklat sin skrivförmåga, säger hon.

Språkutveckling hör till den sortens arbete som aldrig blir färdigt.  När Marie Olander blickar framåt ser hon en utvecklingsresa som fortsätter.

   – Det finns alltid något att fortsätta utveckla när det gäller det språkutvecklande arbetet. Jag tror att vi alla behöver lite kompetensutveckling ibland för att stimuleras. Tillsammans ger vi varandra nya tankar och idéer, säger hon.

${loading}