Till sidans huvudinnehåll

Från handen till hjärnan

Publicerad 27 maj 2021

Helena arbetar som speciallärare på Guldhedsskolan. I sitt arbete möter hon elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Helena ger eleverna verktyg för att kunna hänga med på ordinarie lektioner i klassrummet och som hjälper dem att nå kunskapsmålen.

Det kan handla om elever som av olika orsaker ligger långt efter i skolan och då gäller det att fylla på med kunskap. Eleverna jobbar väldigt lite med papper och penna hos mig, istället pratar vi mycket med varandra, berättar Helena.

Lyssnar på sina elever för att förstå

En annan viktig del i jobbet som speciallärare är att lyssna in hur eleverna tänker. Då kan Helena se var det brister och hitta lösningar för varje enskild elev. Som speciallärare ger Helena eleverna konkreta tips på hur de kan förstå hur saker hänger ihop och fungerar. Då arbetar de med visuella och handfasta hjälpmedel. Hand och hjärna hänger ihop för att eleverna ska koppla olika matematiska problem eller förstå vad ett ord betyder.

Mindre grupper ger tid för förklaringar

I en stor grupp i ordinarie klass kan det vara svårt för en lärare att hjälpa alla elever. Och om en elev inte förstår så kan eleven inte komma vidare. De här eleverna behöver vara i mindre grupp och få det stöd som en speciallärare ger dem. Grupperna är oftast 3–5 elever åt gången. Här kan eleverna få den förståelse i ett teoretiskt ämne som gör att de bättre kan följa med på de ordinarie lektionerna.

Att förklara med bilder

Varje vecka jobbar Helena och eleverna med läxan ”veckans ord”. Då får eleverna 12 ord som de ska stava och kunna förklara betydelsen av. Eleverna kan som mest få 24 rätt på veckans ord.

En elev som jag har, är väldigt duktig men har svårt med svenska språket och han kände att det var motigt, berättar Helena. Då kom jag på att ibland kanske förklaringarna till orden var lite för svåra för eleverna att förstå. Så jag började att göra bilder till varje ord och vi arbetade med det tillsammans. Eleverna fick skriva orden på baksidan av bilderna och kunde ta med sig materialet och öva hemma.

En metod som ger resultat och arbetsglädje

Det här gillade eleverna och en elev som tidigare hade fått tre rätt på veckans ord fick nu 18 rätt. Det här gav även effekt i de andra ämnena. Eleven berättade med glädje i rösten att han hade struntat i att spela datorspel och istället pluggat, både veckans ord och läxan i hemspråk och matematik.

Jag blir så oerhört glad när jag hör sådant här, säger Helena och ler. Att kunna hjälpa en elev utvecklas och finna glädjen i kunskap är det som gör varje arbetsdag rolig.

En annan elev utbrast häromdagen, ”Ja, jag hoppades att du skulle hämta mig. Nu blir det här en bra dag”. Ödmjukt säger Helena att hon inte tror att eleven inte utbrast i glädje för att just hon, Helena, är särskilt bra utan för att speciallärarstöd kan vara väldigt välkommet för en elev.

 


${loading}