Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Bild på tomten till lekparken från luften med byggnader bredvid

Nu byggs "lekparken" i Lillhagsparken

Publicerad 5 januari 2023

Med start i januari 2023 börjar Exploateringsförvaltningen att bygga Lillhagsparkens nya områdeslekplats. Samtidigt anläggs en ny gångväg och gångbro för att öka tillgängligheten i området.

Områdeslekplatsen kommer att byggas i den del av Lillhagsparken som går under arbetsnamnet ”lekparken”.  På lekplatsen kommer det att finnas gungor, rutschkana, sandlåda, ytor för bollspel och picknick samt en naturlek.

En naturlek är en plats för lek utan traditionella lekredskap. Naturleken smälter väl in i naturen och växtligheten runt omkring och barnen får själva bestämma hur de vill använda redskapen i sin lek.

Ny gångbana och gångbro

Den nya, grusade gångvägen kommer anläggas mellan den nya lekplatsen och Lillhagsparkens bollplan. Gångvägen kommer ansluta till Hälsans stig. Över Lillhagsbäcken, i höjd med bollplanerna, byggs en ny gångbro.

De nya gångvägarna kommer göra det enklare att ta sig in och ut från Lillhagsparken till naturområdet till fots.

Klart sommaren 2023

Under byggtiden kan delar av befintliga gångvägar i området vara avstängda, vilket kan innebära en begränsad framkomlighet.

Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2023.


${loading}