Till sidans huvudinnehåll

Ny gång- och cykelbana på Mölndalsvägen, 29 augusti – våren 2023

Publicerad 8 juli 2022

I augusti påbörjas arbetena med en ny gång- och cykelbana längs med Mölndalsvägen. Åtgärderna ska bidra till en tryggare och säkrare miljö för cyklister och gångtrafikanter. Arbetet utförs vardagar mellan klockan 07:00 – 18:00.

Arbetet innebär att körbanan kommer att minskas med ett körfält, för att på så sätt kunna möjliggöra breddningen av gång- och cykelbanan.

Framkomligheten kommer att påverkas för samtliga trafikslag under projekttiden. Gång- och cykeltrafik kommer att hänvisas till motsatt sida av Mölndalsvägen (följ orange hänvisningsskylt) och fordonstrafiken kommer ha ett fält mindre att nyttja.

${loading}