Till sidans huvudinnehåll

”Det har varit givande att se viljan och glöden i ungdomarna som verkligen vill göra ett bra arbete”

Publicerad 5 november 2021

Varje år tar vi på grundskoleförvaltningen emot ungdomar under vissa lov, så kallade lovjobbare. Jobben är till för ungdomar som går i årskurs nio eller första året på gymnasiet. Ungdomarna får testa på att jobba inom fritidshem, administration, måltid eller lokalvård och vaktmästeri. Här kan du läsa en intervju med läraren David om hur han upplevde sin tid som handledare för lovjobbare under höstlovsveckan.

Hej David! Du har nu under en veckas tid varit handledare för en höstlovsjobbare. Vad var det som fick dig att vilja bli handledare för en lovjobbare? 

Under lovveckor har vi möjlighet att ordna upp på skolan i och med att det inte är lika många elever på plats. En möjlighet att få in arbetskraft under en sådan period var en självklarhet för oss. Jag tog på mig uppdraget då jag hanterar just fastighet/lokalfrågor och fick därmed bra användning av de extra resurserna. Det finns även många möten under loven där lärare kan släppa lite mer på ansvaret när vi har höstlovsjobbarna här.

Vad har varit med mest givande hittills med att få vara handledare? Hur fungerar det tycker du?

Det har varit givande att se viljan och glöden i ungdomarna som verkligen vill göra ett bra arbete. Sen kanske till och med mer givande att stötta dom som vill men inte riktigt vågar ta för sig. Ungdomar kan ofta se ut som de är mer ointresserade än vad dom faktiskt är, men det grundar sig i att de är osäkra hur de ska agera i dessa nya situationer.

Hur tror du det påverkar unga människor att få komma och vara en del av skolans verksamhet?

Jag hör flera som tycker det är roligt och givande att få arbeta med barn. Säkerligen flertal som eventuellt får ett intresse av att i framtiden vilja bli lärare eller liknande efter denna erfarenhet!

Skulle du rekommendera andra att bli handledare för en lovjobbare?

Absolut! Jag rekommenderar även att dela handledarrollen med fler personer för att ge ungdomarna fler synsätt och metoder i arbetslivet. Det är nyttigt både för verksamheten och ungdomarna.


${loading}