Till sidans huvudinnehåll

Beslut om skolplacering i förskoleklass och grundskola

Publicerad 29 mars 2023

Grundskoleförvaltningen är klara med skolplaceringarna i förskoleklass och grundskola inför hösten 2023. Ca klockan 14:00 idag skickar förvaltningen ut besluten till vårdnadshavarna. Besluten för anpassad grundskola skickar vi om ett par veckor.

Av de ungefär 10 220 elever som får en skolplacering i förskoleklass eller grundskola får 80 % av de som har önskat skola sitt första önskemål. Det betyder att de får en plats i den skolenhet de helst vill gå i. 92 % av de som har önskat skola får något av sina önskemål.  

— Vi vill att så många som möjligt får en plats på en skolenhet de vill ha men vi måste samtidigt se till att alla får en skola nära hemmet. I år har vi något färre som inte får sitt första önskemål men dom får ändå en skola nära sitt hem säger Pernilla Palm, enhetschef placeringsenheten.

I årets skolplacering av grundskoleförvaltningen behövt göra en handfull avsteg från reglerna. Det betyder att några elever inte fått en av sina fyra eller fem närmaste skolor, men ändå fått en skola inom de kilometer som reglerna säger.

  • Ibland behöver vi göra avsteg från till exempel de fyra eller fem närmaste skolorna för att se till att alla elever får en skola nära hemmet. Vi följer de lagar som finns, men har en hög ambition med Göteborgs Stads regler som gör att vi ibland behöver göra avsteg, säger Pernilla Palm.

Inom ett par veckor skickar grundskoleförvaltningen även ut skolplacering för anpassad grundskola.

  • När vi placerar barn i anpassad grundskola måste vi ta hänsyn till andra faktorer. Det vi måste ta störst hänsyn till är vilken tillgänglighetsanpassning barnet har behov av. Alltså fysiska behov och behov av omvårdnad säger Pernilla Palm.

Skolbyte 15–30 april

Även om många får en önskad skola, så kommer inte alla att bli nöjda med sin skolplacering. För de som inte är nöjda finns det möjlighet att önska skolbyte mellan 15 och 30 april.  

— Skolbytet är för alla som av olika anledningar inte vill ha den skolplats de har fått. Under skolbytet får vårdnadshavare önska vilken skola de vill men alla skolbyten sker i mån av ledig plats. Vissa skolor kommer endast ha enstaka eller inga platser säger Pernilla Palm.

Mer information

Vårdnadshavare som har frågor om sin skolplacering kan ringa 031-365 09 60 eller skicka e-post till  grundskola@grundskola.goteborg.se

Vårdnadshavare som har önskat skola med e-tjänsten får sina beslut digitalt. Vårdnadshavare som har önskat skola med blankett eller inte önskat skola alls får sina beslut med posten.  Det kan med andra ord ta några dagar innan de vårdnadshavarna får sina beslut. 

Vårdnadshavare som har mobilt bank-id kan se beslutet under eftermiddagen idag på https://minaskolval.se/goteborg

Statistik skolplaceringar (fjolårets siffror inom parentes) 

  • Antal elever: ca 10 220 (ca 10 310) 
  • Andel som har önskat skola: 79 % (78 %) 
  • Andel som fått sitt första önskemål: 80 % (82 %) 
  • Andel som fått något av sina önskemål: 92 % (92 %) 
  • Andel som inte fått något av sina önskemål: 8 % (8 %)


${loading}