Till sidans huvudinnehåll

Rektorsverkstad nummer 6, 2019. Tema: Det pedagogiska ledarskapet i en digital tid

Publicerad 26 september 2019

En onsdag i månaden har Grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorerna i Göteborgs kommunala grundskolor. Onsdagen den 25:e september handlade verkstaden om det pedagogiska ledarskapet i en digital tid. Vid varje tillfälle ställer vi tre frågor till en av rektorerna. Den här är gången är det Maria Serrano Hallberg på Högsbogårdsskolan som svarar.

Dagens rektorsverkstad är den tredje om digitalisering är rektor för grundsärskolan vad innebär digitaliseringen för dig i ditt arbete?

- Det innebär två saker för mig; Som chef använder jag mig av digitalisering när vi arbetar tillsammans i olika frågor. När vi ska arbeta med en specifik fråga kring arbetsmiljö och vi diskuterar i mindre grupper kan jag använda mig av Drive när medarbetarna dokumenterar. Det är smidigt. Och tisdags när vi hade APT ville jag följa upp en fråga och då använde vi oss av menti.com. Alla kommer till tals utan att vi vet vem som har skrivit vad.

Som rektor är jag nyfiken om hur vi mera kan använda digitalisering som verktyg i vår undervisning. Sedan i våras har vi hyrt in en ögonpeksdator som vi idag arbetar med på ett spännanande sätt. Vi har också köpt en dokumentkamera som kan hjälpa för våra synnedsatta elever. Men det är en utmaning att finna verktyg för de kraftigt synnedsatta/blida och döva. Här hoppas jag på ett tätt samarbete med vår avdelning Digitalisering och Innovation.

Vilka möjligheter ser du med digitaliseringen för grundsärskolan?

- Stora möjligheter. På våra rektorsverkstäder kan man få en liten känsla över hur fort utvecklingen går och hur jag tror och hoppas att våra grundsärskoleelever kommer i framtiden kunna ta digitaliseringen till hjälp för att kommunicera än mera och på ett ännu lättare sätt.

Trygghet och Studiero är temat för nästa rektorsverkstad. Vad väntar du dig av den?

- Det är ett tema som jag vet berör alla våra elever och inte minst personal. Och jag tycker att den hänger ihop med vår värdegrund! Ser fram emot givande diskussioner.

 

${loading}