Till sidans huvudinnehåll
En träskulptur föreställande en klippa täcker en i övrigt kaklad vägg.
Badklippan skapades av Jan Falkman i slutet av 1970-talet. Fotot är från en inventering av konsten på Frölunda kulturhus som gjordes 2017.

"Badklippan" på Frölundabadet sparas för framtiden

Publicerad 5 september 2023

I juni stängde Frölundabadet för renovering och utbyggnad. Under hösten blir rivningen av badets inredning klar, och efter årsskiftet ska själva renoveringen börja. Under tiden passar man på att se över och restaurera konstverken som finns på badet.

Badhuset ska renoveras, byggas om och bli större. En 400 kvadratmeter stor utbyggnad ska innehålla en ny undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Dessutom ska omklädningsrummen bli fler, och anpassas till dagens tillgänglighetskrav. Det ska också bland annat finnas utrymme för könsneutral omklädning.

I juni tömdes bassängerna och arbetet med att riva i princip hela byggnaden invändigt för att sedan bygga upp den igen började. Badhus utsätts för stora påfrestningar i form av väta och stora vattenvolymer, och Frölundabadet har funnits med sedan 1980 - alltså i över fyrtio år.

–Det är först när vi rivit ytskikten som vi kan se skicket på konstruktionen under. Det påverkar bland annat hur länge byggnaden behöver stå tom och torka, och om byggnaden behöver förstärkas innan vi kan påbörja renoveringen, säger Tony Ingelberg, projektledare på stadsfastighetsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Konsten tas om hand tills badet är klart

Badklippan skapades av Jan Falkman i slutet av 1970-talet. Fotot är från en inventering av konsten på Frölunda kulturhus som gjordes 2017.

Konstnären Jan Falkman har flera verk i anläggningen. Det mest kända är Badklippan vid den stora bassängen. Själva klippan är i trä, men även delar av kaklet på väggen och golvet är en del av konstverket. Det stora verket har monterats ned i sektioner för att restaureras av en konstkonservator. Planen är att sedan montera upp det igen när renoveringen är klar, kanske med vissa anpassningar för att det ska passa in i det nyrenoverade badhuset.

Detalj av tegelkonstverket som är skapat av Gösta Sillén. Foto från en konstinventering som gjordes 2022. 

Ett annat verk som är välkänt för besökarna är de ansikten som växer fram ur en tegelvägg vid badkassan. Konstnären heter Gösta Sillén, och även detta är från när badet byggdes. Konstverket kan vara kvar där det är under rivnings- och byggperioden, men kommer att täckas över för att skydda det under tiden.

Om Frölundabadet

Frölundabadet är en del av den stora anläggningen Frölunda kulturhus, som stod klart 1980. Badhusdelen har cirka 140 000 besök om året. Här bedrivs simundervisning för årskurserna tre till sex från hela västra Göteborg. Andra verksamheter är vuxensimskola, babysim och vattengymnastik. Badhuset är just nu stängt, och beräknas öppna igen när renoveringen är klar, enligt nuvarande plan i början av 2026.

${loading}