Till sidans huvudinnehåll

Ledningsarbete på Bergslagsgatan mars 2024 – november 2024

Publicerad 15 februari 2024

Göteborgs stad kommer att bygga ut allmän plats inom Centralenområdet. I samband med att Trafikverket är på väg att lämna över ytorna ovanpå Västlänkens tak bygger vi en ny gatustruktur i området.

För att möjliggöra byggnationen av bland annat ny stationsbyggnad, gator, torg och park behöver befintliga ledningar flyttas, bytas ut och kompletteras. Arbete planeras att pågå i olika delar av området under att antal år. I mars 2024 kommer ledningsarbete påbörjas i Bergslagsgatan. Arbetena omfattar schakt- och ledningsarbete i befintlig gata samt byggnation av en tillfällig väg som beräknas vara klar under november 2024.

Arbeten kommer att behöva utföras på Bergslagsgatan under olika tidsperioder och gatan beräknas stå klar under hösten 2026.

Arbetstider
Arbeten kommer pågå vardagar mellan klockan 06:30-16:00, så länge inget oförutsett inträffar.

Tillgänglighet och parkering
Under tiden som arbetet pågår kommer det att finnas en gång- och cykelväg mellan Stadstjänaregatan och Stationsmotet förbi Regionens Hus. Angöring till parkeringsgaraget i Regionens hus och parkeringsplatserna för rörelsehindrade i anslutning till entrén kommer att säkerställas.

Befintliga besöksparkeringar utanför Regionens Hus kommer att upphöra.
Styr & Ställ-parkeringar flyttas till sydöstra gaveln av byggnaden.


${loading}