Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Nu byggs Fjärdingsparken etapp 2

Publicerad 18 november 2022

Med start vecka 47 kommer Fjärdingsparken etapp 2 börja byggas. Arbetet beräknas vara klart våren 2023.

Fjärdingsparkens sista etapp, som ligger i nordöstra delen av Flunsåsstråket, kommer bli en grön plats med ytor för aktivering, såsom utegym, gång- och cykelbanor och en grusad hundrastgård. För att gynna den biologiska mångfalden i området anläggs även ängsmark med växter som ska locka till sig insekter.

Utegym och vildvuxen lekmiljö

En skogsdunge med lågväxande träd och buskar kommer planteras för barn att leka och bygga kojor i. I skogsdungen ska stigar slingra sig mellan kullarna som finns där och marken täcks med täckbark. Växtligheten kommer över tid att formas av barnens lek, där vissa partier i skogsdungen blir tätare och andra glesare. På så sätt är barnen med och skapar en spännande och mer vildvuxen lekmiljö.

Strax intill skogsdungen placeras utegymmet, som bland annat kommer att ha upphoppsstubbar och en kombinerad stretchyta.

Skyfallsyta i parken

Under tiden som parken byggs grävs även en fördjupning i parken där regn kan samlas, en så kallad skyfallsyta. Vid kraftiga och ihållande regn kommer skyfallsytan kunna samla upp mot 900 kubikmeter vatten för att skydda fastigheter i närheten från översvämning. Det är mer vatten än vad som ryms i Lundbybadets 25-metersbassäng.

Det är bara efter ett kraftigt skyfall som parken kommer vara blötlagd.

Arbetet klart våren 2023

Vintern 2019 stod etapp 1 av stadsdelsparken Fjärdingsparken klar med bland annat en ny lekplats och plats för odling och avkoppling. Fjärdingsparken etapp 1 och 2 har utformats utifrån synpunkter från invånare i Göteborgs Stad.

Fjärdingsparken etapp 2 beräknas vara klar under våren 2023.

Illustration: Ramboll

Karta över Fjärdingsparken etapp 2

1. Utegym

2. Hundrastgård

3. Ängsmark 

4. Skogsdunge för lek

5. Skyfallsyta (innanför blå markering)

6. Rinnvägar som leder vattnet till skyfallsytan 


${loading}