Till sidans huvudinnehåll

Jobbskuggning ökar mångfald och främjar inkludering

Publicerad 21 augusti 2023

Under en jobbskuggarvecka fick deltagare på daglig verksamhet önska att vara på en drömarbetsplats under en dag. Totalt vad det16 personer som jobbskuggade på olika arbetsplatser. Läs om vad tre av de som tog emot en jobbskugga tyckte och vad de tog med sig.

I våras ordnade förvaltningen för funktionsstöd för första gången en samordnad och gemensam jobbskuggarvecka för personer med en funktionsnedsättning. Under dagen fick personer som i vanliga fall har dagliga verksamhet en möjlighet till inblick i en arbetsplats som hen annars kanske inte skulle ha kommit i kontakt med. Dagen innebar positiva möten och erfarenheter för både deltagarna och de arbetsgivare som tog emot en jobbskuggare.  

Händelsestyrd verksamhet på en brandstation

Räddningstjänsten på Angereds brandstation tog emot en jobbskugga under ett par timmar i början av juni. Fredrik Janevik är platschef på stationen.   

– Arbetslag 4 hade förberett en påhittad trafikolycka på stationen för att öva och som vår jobbskuggare fick delta i. Det var roligt att vi hade möjlighet att fullfölja övningen som planerat. Vår verksamhet är ju väldigt händelsestyrd och det gör att man inte vet ifall planen håller. Jag tror att hon tyckte att det var spännande att få vara med. 

En självklarhet för P4 Göteborg att ställa upp

Teddy Paunkoski arbetar som programledare på P4 Göteborg och är en av de som har välkomnat en jobbskuggare under en dag. Teddy berättade att P4 Göteborg blev smickrade över att få frågan om att ställa upp.  

– Radion är en plats för alla och vi gör radio för alla, därför var det var en självklarhet för oss att tacka ja, säger Teddy Paunkoski. Dessutom var jag personligen väldigt nyfiken på vad det innebar att jobbskugga någon. 

– Det var väldigt spännande att höra om hans poddarbete, säger Teddy Paunkoski. Jag tog med honom in i radions direktsändning och tillsammans med stödpedagogen från den dagliga verksamheten, berättade han för lyssnarna om vad jobbskuggning innebär och varför han och stödpedagogen var där. Det blev intressanta frågor och efter sändningen gav han mig konstruktiv feedback på hur jag genomför mina intervjuer, det uppskattar jag, säger Teddy. 

De båda har varit i kontakt med varandra sedan jobbskuggardagen och kommer att fortsätta med det framöver. Teddy kommer bland annat att hjälpa till med namn på intressanta personer att intervjua i podden.  

– Hela dagen var fantastiskt rolig, säger Teddy. Det gav mig och min arbetsplats en möjlighet att lära känna den här personen. Vi var med om intressanta och spännande samtal och möten och vi fick alla med oss nya perspektiv. Jag lärde mig också om hur det är inom en daglig verksamhet och det var en erfarenhet att kunna utbyta bilder. Min uppfattning är att även min jobbskugga tyckte att det var en intressant dag, han verkade nöjd och glad, avslutar Teddy Paunkoski. 

Skuggningen gav direktören tänkvärda insikter

Camilla Blomqvist arbetar som direktör på förvaltningen för funktionsstöd. Hon var en av flera tjänstepersoner inom Göteborgs Stad som skuggades under en dag. 

Camilla arbetade svarade ja direkt när hon fick frågan om att ta emot en skugga under en arbetsdag. 

– Det här är ett viktigt sätt att uppmärksamma vi som arbetar om att vi behöver bjuda in personer som står längre från arbetsmarknaden, säger Camilla Blomqvist. Det är ett tillfälle för oss att kunna inspirera och ge möjlighet att prova på olika slags arbeten. 

Jobbskuggardagen gav Camilla Blomqvist tänkvärda insikter och hon fick besvara lite andra typer av frågor, än vad hon brukar få av till exempel praoelever och praktikanter. 

– Jag tycker det är bra att vi tar emot jobbskuggare, säger Camilla Blomqvist. Det blir ett sätt att visa upp sin arbetsplats för en person med funktionsnedsättning under en dag. Det gör också att jag som skuggas kan få kommentarer, återkoppling och frågor på ett helt nytt sätt på det jag själv gör i mitt arbete.  

Fakta och kontakt

Jobbskuggarveckan startade på Irland 2007. Sedan dess har veckan blivit internationell och genomförs samtidigt på olika arbetsplatser runtom i Europa. Förhoppningen är att den här dagen bidrar till en positiv attitydförändring i samhället och främjar inkludering på arbetsmarknaden. I Sverige samordnas satsningen genom Svenska Föreningen för Supported Employment, SFSE. 

Kontaktpersoner inom förvaltningen för funktionsstöd:

Nicklas Axelsson och Ida Lie, metodutvecklare inom daglig verksamhet

 


${loading}