Till sidans huvudinnehåll

Så arbetar Ängåsskolan mot kränkningar

Publicerad 25 november 2022

Ibland krävs ett kliv tillbaka för att komma framåt. När Ängåsskolan fick en anmärkning från Skolinspektionen för antalet kränkningar, blev det starten på en förändringsresa där ledningen tvingades tänka nytt.

   – Vi trodde att vi jobbade ganska bra. Så det blev ett omtag för oss, där vi fick tänka:  Hur ska vi verkligen kunna nå eleverna? Vad har vi för metoder för att göra skillnad på riktigt?  

Så säger Tomas Björklund Brax, biträdande rektor på Ängåsskolan i Västra Frölunda, om tiden efter Skolinspektionens tillsyn 2018. Den visade att kränkningar mellan elever – på rasterna, på väg till bamba och på lektionstid – var ett alltför vanligt problem på skolan. Nu gällde det att vända utvecklingen.

Tydliga riktlinjer för skolans vuxna

Rektor Inga-Lena Alkner insåg att skolans medarbetare, inklusive ledningen, behövde utbildning för att få nya perspektiv. Ganska snart formulerades gemensamma riktlinjer för de vuxnas bemötande av barnen på skolan. Till exempel betonades vikten av att bemöta barnen med empati, att försöka vara tydlig utan att skälla och att stärka det som fungerar. Men också att vara medveten om sina egna känslor och hur de påverkas av elevernas.

   – Om inte vi har koll på våra känslor och hur vi reagerar, så är det oerhört svårt att leda tvåhundratrettio barn, säger Inga-Lena Alkner.

Eleverna delaktiga
En viktig del av Ängåsskolans arbete mot kränkningar är att göra eleverna delaktiga och medvetna. Hur känns det i kroppen när du blir arg, hur beter man sig empatiskt och hur gör man för att vara schysst på nätet, är exempel på frågor som tas upp gemensamt. Dessutom har en särskild grupp med elevrepresentanter formats för att fånga upp barnens behov och idéer.

Flera positiva effekter

Elever som blir utsatta eller oroar sig för kränkningar, får svårare att ta till sig undervisningen. Ett lyckat värdegrundsarbete ökar både elevernas trygghet och studieron på lektionerna.

   – Antikränkningsarbetet gör vi för att barnen ska må bra, men vi gör det också för att höja resultaten, säger Inga-Lena Alkner.

Som rektor vill Inga-Lena Alkner vara tydlig med sin egen målbild för verksamheten. Samtidigt behöver varje lärare få frihet att själv forma sin undervisning. Hur mycket lektionstid som ägnas åt värdegrundsövningar måste få vara flexibelt, menar hon:

– Det beror på vilken klass jag har och vad jag hinner här och nu. Vissa har kanske tio minuter, vissa har flera lektioner och för mig är det okej.

${loading}