Till sidans huvudinnehåll
Barn som pysslar. Foto: Sofia Sabel
Barn som pysslar. Foto: Sofia Sabel

Kulturskolan ser över pedagogernas arbete

Publicerad 6 februari 2024

Kulturskolan har ett uppdrag, från politiken, om att finnas till för barn och unga på deras fria tid. Därför har Kulturskolan under 2023 sett över hur Kulturskolans pedagoger bäst kan planera sin arbetstid, så att deltagarna kan få ta del av utbudet på sin fritid över hela året.

Kulturskolan har gjort en utredning och skrivit en rapport som nu är klar. I den utredningen har man kommit fram till ett förslag om att arbeta enligt verksamhetsår i stället för läsår. Det innebär i sin tur ett förslag om att pedagogerna ska arbeta efter semestertjänst eller ett lokalt kollektivavtal.

Våra pedagoger arbetar idag till stor del under barn och ungas fria tid, men inte i lika stor del under loven. Med semestertjänst skapar vi möjligheter att även finnas till för barn och unga under alla deras lov säger Jens Ericson, verksamhetschef område kultur.

Förvaltningsledningen på grundskoleförvaltningen har läst utredningen och de förslag som rapporten kommit fram till, men inte fattat några beslut om hur det ska bli med verksamhetsår och semestertjänst. Nu ska dessa rekommendationer diskuteras vidare med fackliga representanterna och undersöka vilka konsekvenser förslagen kan få.

Många har våra pedagoger har varit missnöjda med utredningen och känt oro inför de förändringar som vi föreslår. Vi ser också att de flesta pedagoger är nöjda med det sättet vi arbetar på idag. Låt mig understryka att vi har strålande bra pedagoger på Kulturskolan. Uppskattade medarbetare som tar stort ansvar och mycket bra hand om barn och unga i verksamheten. Nu gäller det att vi tillsammans tar hand om den oro som finns för att säkerställa en bra arbetsmiljö för alla medarbetare på Kulturskolan, understryker Jens Ericson.

Även Stockholms Stad har genomfört en utredning om hur pedagogerna kan lägga sin arbetstid. Den utredningen har kommit fram till ungefär samma rekommendationer som utredning som Kulturskolan i Göteborg har genomfört. 

Om rapporten 

Rapporten går igenom nuläge, verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, arbetsmiljö, ekonomiska perspektiv, omvärldsbevakning och vad barn och unga vill. Till grund för rapporten finns också dialoger med alla pedagoger, träffar med referensgrupper och enkät till alla pedagoger. 

${loading}