Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild på hållplatsen vid Pumpgatan
Visionsbild på hållplatsen vid Pumpgatan

Första spadtaget för spårväg Frihamnen- Lindholmen

Publicerad 5 juni 2023

Den 5 juni välkomnades allmänheten till en första spadtaget-ceremoni för bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen.

Den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen kommer att kopplas ihop med befintliga spår på Hisingsbron. Det blir tre hållplatser längs sträckan: Frihamnen, Pumpgatan och Lindholmen, där spårvagnarna kommer att vända. Bygget av den nya spårvägen startar alltså i sommar och beräknas pågå till årsskiftet 2025/26, då spårvagnarna ska börja trafikera sträckan.

Tre parter bakom projektet
Projektet delfinansieras av staten via den s k Sverigeförhandlingen. Övriga finansiärer är Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. De som deltog vid ceremonin den 5 juni kl 14, och således höll i spadarna, var:

  • Robert Hammarstrand, ordförande i exploateringsnämnden, Göteborgs Stad
  • Louise Jeppsson, ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen
  • Catharina Håkansson Boman, ordförande i styrelserna som följer upp storstadsavtalen i Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen

Del av en ny innerstadsring
Projekt spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen är den första etappen i det större projektet Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, som kommer att ge nya och snabbare resmöjligheter i Göteborg och utgöra del av en ny innerstadsring för kollektivtrafiken. Därigenom avlastas trafiken i de centrala delarna, den växande staden knyts ihop bättre över Göta älv och vi främjar det hållbara resandet i Göteborg.

Den nya spårvägssträckan får tre hållplatser.  

${loading}