Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild på hållplatsen vid Pumpgatan
Visionsbild på hållplatsen vid Pumpgatan

Första spadtaget för spårväg Frihamnen- Lindholmen

Publicerad 15 maj 2023

Under jubileumshelgen välkomnas allmänheten till en första spadtaget-ceremoni för bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. Ceremonin äger rum den 5 juni kl 14 vid Frihamnsporten i Frihamnen, som en del av jubileumsutställningen Prototyp.

Den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen kommer att kopplas ihop med befintliga spår på Hisingsbron. Det blir tre hållplatser längs sträckan: Frihamnen, Pumpgatan och Lindholmen, där spårvagnarna kommer att vända. Bygget av den nya spårvägen startar alltså i sommar och beräknas pågå till årsskiftet 2025/26, då spårvagnarna ska börja trafikera sträckan.

Tre parter bakom projektet
Projektet delfinansieras av staten via den s k Sverigeförhandlingen. Övriga finansiärer är Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. De som kommer att delta vid ceremonin den 5 juni kl 14, och således hålla i spadarna, är:

  • Robert Hammarstrand, ordförande i exploateringsnämnden, Göteborgs Stad
  • Louise Jeppsson, ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen
  • Catharina Håkansson Boman, ordförande i styrelserna som följer upp storstadsavtalen i Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen

Del av en ny innerstadsring
Projekt spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen är den första etappen i det större projektet Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, som kommer att ge nya och snabbare resmöjligheter i Göteborg och utgöra del av en ny innerstadsring för kollektivtrafiken. Därigenom avlastas trafiken i de centrala delarna, den växande staden knyts ihop bättre över Göta älv och vi främjar det hållbara resandet i Göteborg.

Den nya spårvägssträckan får tre hållplatser.  

${loading}