Till sidans huvudinnehåll
Närbild på barn i utomhuskläder som använder lekattraktion

Den nya naturleken i Renströmska parken är invigd

Publicerad 15 maj 2023

I slutet av april invigde skolbarn den biologiskt nedbrytbara naturlek som vuxit fram sedan februari i Renströmska parken. I den lilla gläntan vid Korpåsbacken står nu lekskulpturer i trä – bland annat en kanin, jordgubbar och en stor larv att klättra och balansera på.

Naturleken är gjord i trä och är därför till stor del biologiskt nedbrytbar, med undantag för de betongfundament med metallfästen som skulpturerna är förankrade med. Även tillverkningen har skett på ett hållbart sätt, bland annat kommer allt virke från Göteborg eller från närliggande kommuner vilket har gett både få och korta transporter. Skulpturerna är formade med motorsåg i en verkstad i Jonsered och har sedan placerats ut vid Korpåsbacken.

Skolbarn från närområdet har hjälpt till

Ett flertal skolklasser, som hjälpt exploateringsförvaltningen att utforma naturleken, invigde den med lek och fika under en onsdagsmorgon i april. Det är förskolebarn från Paviljongvägen som målat de färgglada stenarna som ligger utplacerade i gräset. Femteklassare från Kålltorpsskolan har byggt fågelholkar som ska bli hem för häckande fåglar om våren, och åt insekter när fåglarna flyttat ut.

– Att bygga fågelholkar är en väldigt bra uppgift i slöjden för barn i mellanstadieåldern. Det innehåller basmoment såsom att följa ritning, mäta, såga med fogsvans, spikning och har ett tydligt syfte och mening – att bygga bostäder för våra vänner fåglarna, säger Ove Nilsson som är träslöjdlärare på Kålltorpsskolan.

Arborister från Göteborgs Stad var med under invigningen för att sätta upp fåglarnas nya hem i träden runtom naturleken

Fågelkojor i träd

Naturleken är skapad av motorsågskonstnärer

På plats var även motorsågskonstnärerna Kristian Gade Andersen och Madelene Svensson som skapat alla lekskulpturer.

– Den här naturleken skiljer sig ju från många av andra lekplatser, i och med att allt är anpassat och byggt efter hur det ser ut på platsen. Vi har sparat naturen runt omkring så som det såg ut innan vi började bygga. Trä är ett levande och väldigt trevligt material att arbeta med, men också ett miljömedvetet alternativ. När man börjar finns en tanke – men man får anpassa sig efter vad träet kan och vill bli, man måste helt enkelt anpassa sig efter stocken, säger Kristian Gade Andersen.

Träskulptur som föreställer en larv

Mycket att upptäcka på naturleken

På platsen upptäcker barnen under invigningen hela tiden nya figurer – på en klippa står en igelkott, på en annan två stora sniglar. I en koja, som är inbyggd i en bergsskreva, bor en liten grävling och bakom en stam tittar en hackspett fram.

En bit ner från gläntan där många av träskulpturerna står samlade breder en jättelik spindel ut sig på marken. Spindelns ben är gjorda från tunna robiniastockar som sågats ut och sedan satts ihop med trädymlingar.

– Att skulptera en spindel tar ganska lång tid eftersom den består av många olika delar. Först gäller det att hitta en lämplig ekstock som är tillräckligt stor och har rätt form. Sedan skulpteras kroppen fram med motorsåg. Till sist ska allt passas ihop i rätt vinklar och lika avstånd. Det man inte ser är förankringen i marken, och den är också mer omfattande än vad man kanske tror, säger Madelene Svensson, motorsågskonstnär.

Två barn leker på en träskulptur som föreställer en spindel

Naturleken – en annorlunda lekplats

En naturlek kan förklaras som en plats för lek utan traditionella redskap som gungor och sandlådor. Barnens fantasi bestämmer vad redskapen på platsen har för funktion vilket skapar förutsättningar för en mer utmanande, kreativ och givande lek. Naturleken ska smälta in i växtligheten runt omkring och bjuder in till vidare lek i naturen.

– Jag tror det är inspirerande för barnen att kunna klättra, gå balans och gömma sig, mitt i naturen, med naturliga leksaker som stenar, berg, pinnar och kottar. Det ger ett mervärde. Jag ska försöka ta mina barnbarn hit någon dag, säger Ove Nilsson, träslöjdlärare på Kålltorpsskolan.  

Skogsglänta med lekplats

${loading}