Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av Skra Bro etapp I, visar ett brunt fyravåningshus vid en gata
Visionsbild för Skra Bro etapp I Visualisering: Egnahemsbolaget

Bygglov för ytterligare 98 lägenheter i Skra Bro beviljat

Publicerad 1 februari 2024

Egnahemsbolaget har nyligen fått bygglov för ytterligare 98 lägenheter i Brf Kvisljungeby, Skra Bro, Björlanda. Storleken på lägenheterna blir från ett till fyra rum och kök, med ett underjordiskt garage. Markarbeten påbörjas nu och säljstart är planerad till 2026.

Vi på exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad färdigställer nu den första etappen av allmän platsutbyggnad. Den utökade pendelparkeringen med ca 250 platser och gång- och cykelvägar längst med Björlandavägen och Kongahällavägen färdigställs helt. Det känns väldigt kul att bostadsbyggandet fortsätter och att Egnahemsbolaget satsar trots rådande konjunktur, säger Nina Larsson, projektledare exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad.

Spännande områdesutveckling

Hela Skra Bro i Björlanda står inför en stor utveckling. Befintlig bebyggelse kompletteras med bland annat flerbostadshus, småhus, förskolor och ett nytt närcentrum. Området planeras och byggs ut i flera olika detaljplaner. Först ut med bostadsbyggandet i första etappen var Egnahemsbolaget som bygger Brf Björlanda Ängar, med 90 bostadsrätter. Säljstart var i november 2023 och inflyttning sker från 2025. Byggstart för ytterligare 98 bostadsrätter startar 2024, av Egnahemsbolaget.

Senare i denna etapp byggs ytterligare cirka 650 bostäder av olika byggherrar. Dessutom tillkommer ett vård- och omsorgsboende, ICA-butik, ett torg och en park.


${loading}