Till sidans huvudinnehåll

Ledningsarbeten och spontning på Första Långgatan, april - juli

Publicerad 4 april 2024

Den 8 april startar arbetet med en ny gasledning mellan Värmlandsgatan och Nordhemsgatan.

Arbetet kommer ske i den befintliga vägbanan och innebär att fordons- och cykeltrafiken leds om via Andra Långgatan under april. Räddningsfordon och leveranser hjälper vi igenom arbetsområdet vid behov. Gående kommer fram som idag på trottoaren intill fastigheten.

Vi behöver schakta djupt och därför sätts spont (en stödkonstruktion) på två ställen utmed sträckan, se rosa markering på kartan nedan. Spontningen innebär högt buller och kommer pågå under två arbetsdagar planerat till vecka 16. Arbetet utförs mellan kl 7 – 19. När schakten är klar lägger vi ledningen, återfyller och under två dagar i slutet av april kommer sponten att dras. Även spontdragningen innebär en hel del buller. Vi kommer informera inför varje spontperiod. Buller och vibrationer mäts och följs upp. När spontarbetet är klart kan vi flytta tillbaka trafiken till Första Långgatan.

Arbetet med gasledningen fortsätter fram till juli och därefter kommer ledningar också att läggas närmare fastigheten.


${loading}