Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Bild på en hand som håller upp en stor alg, större än handen själv, som är platt med bubblig textur.
Foto: Johan Wingborg

Marin kolonilott och omställningshotell ska byggas i Frihamnen

Publicerad 1 juni 2022

En mötesplats för framtidens mat från havet ska byggas i Frihamnen i Göteborg. Den består av en havsodling för alger och musslor och ett omställningshotell för hållbara lösningar. Allt ska vara klart att visas upp under Prototyp Göteborg som är en del av Göteborgs jubileumsfirande sommaren 2023.

I början av året öppnade Vinnova en utlysning för framtidsprototyper – kreativa förslag för att ta itu med samhällsfrågor. En av de elva förslagen som nu valts ut är ”Omställningshotellets marina kolonilott”.

 – Omställningshotellet kan bli en kreativ mötesplats där olika aktörer kan checka in för att vara med och undersöka och bygga prototyper för omställning. Den marina kolonilotten är en väldigt spännande del av hotellet och en naturlig fortsättning av platsutvecklingen i Frihamnen, genom den fortsätter vi att undersöka älvens möjligheter, säger Kristoffer Nilsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, som tillsammans med Göteborgs universitet Centrum för hav och samhälle och Urban Futures står bakom ansökan. 

Marin kolonilott i urban miljö

På Göteborgs universitet har man tidigare genomfört ett pilotförsök med en marin kolonilott på Tjärnö utanför Strömstad med positiva resultat. Nu ska konceptet testas i en urban miljö. 

– En marin kolonilott är en plats för småskalig odling och förvaring av mat i havet. Den kan jämföras med en kolonilott på land, men i stället för morötter och potatis är det musslor och alger som odlas, säger Maria Bodin, projektledare på Göteborgs universitet 

Genom att nu bygga en marin kolonilott i Frihamnen hoppas man på att diskussionen och kunskapen om hållbar odling i havet ökar. Omställningshotellet blir en fysisk plats som är viktig för att kunna bjuda in medborgarna och tillsammans undersöka och konkretisera framtidens lösningar. 

– Exakt vad detta kommer bli vet vi inte, hotellet bygger mycket på processen i att tillsammans med medborgare och andra aktörer i samhället bygga en plats för omställning och skapa nya framtidsberättelser, säger Cecilia Helsing, utställningsansvarig för Prototyp Göteborg.

Besök omställningshotellet på Frihamnsdagarna

Vinnova-projektet pågår till och med november, men tanken att arbetet fortsätter med att utveckla prototypen vidare fram till sommaren 2023. Ett första publikt genomförande kommer att ske under Frihamnsdagarna i augusti.  


${loading}