Till sidans huvudinnehåll

Viktig kompetens för att leda det goda lärandet

Publicerad 28 april 2022

Lärande i praktiken. Som en del av lärarutbildningen ska alla studenter gå på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som är de praktiskt inriktade kurserna i lärarprogrammen. Genom praktikperioderna får blivande lärare möjlighet att använda utbildningens teori i verkligheten. I podden Skolverkstan pratar grundskoledirektör Bengt Randén tillsammans med studenten Olle Cimmerbäck och handledaren Maria Larsson om vad VFU:n betyder för blivande lärare och för skolan.

Det är Olles fjärde och sista VFU-period som pågår på Skutehagsskolan, vilket betyder att han självständigt genomför allt från planering till bedömning. En roll han känner sig mer bekväm med över tid. 

   – För mig så är VFU:n den bästa tiden på året när man utbildar sig, just för att man är i skolan och får känna in sin roll och vem man är som lärare. Du utvecklar allt från hur du hanterar konflikter med elever till små, tekniska grejer som att skriva på tavlan, säger Olle Cimmerbäck.  

Medan den första VFU-perioden främst handlar om att hämta intryck från verksamheten, betraktas man som ”begynnande professionell” i den sista. För Maria Larsson betyder det att hennes roll som handledare behöver förändras längs vägen och att hon i sin tur får nya perspektiv på sin egen undervisning.

   – Det är väldigt mycket som ingår i samtalen vi har med varandra. Allt från observationer till att man reflekterar tillsammans och ger handledning i undervisningen. Vi pratar ledarskap, konflikthantering och värdegrundsfrågor, säger hon.

Ett jobb som gör skillnad

Efter tjugo år som lärare tycker Maria Larsson fortfarande att jobbet känns varierat och meningsfullt. Drivkraften att göra skillnad märks också hos Olle Cimmerbäck, när han får frågan om varför han valt att utbilda sig till lärare:

   – Vissa lärare var väldigt viktiga för mig när jag var liten. De fick mig att känna att det är ändå ganska ballt att vara lärare, eftersom en person kan göra väldigt mycket för någon annan som är i sina formativa år.

Lärande i två riktningar

Maria Larsson valde för ett par år sedan att bli VFU-handledare och hon är glad att hon tog chansen. Det ger henne både en möjlighet att få reflektera över sina egna metoder och förhållningssätt och att hålla sig uppdaterad om vad universitetet lär ut. Det blir en vinst i två riktningar, flikar Bengt Randén in.

Som svar på hur grundskoleförvaltningen kan underlätta för meningsfulla VFU-perioder, tar båda
poddgästerna upp tid som en nyckelfaktor. Fler och tätare praktiktillfällen efterfrågas av lärarstudenten Olle. Maria stämmer in och lägger till att det är viktigt att ge likvärdiga, tidsmässiga förutsättningar för handledaruppdraget samt möjlighet till utbyte med andra handledare. 

– Det gäller att se till att alla handledare och VFU-studenter har samma förutsättningar beroende på vilket område man är i just i förhållande till tiden. Vad är det för tid som blir avsatt för mitt handledaruppdrag till exempel och att det ser lika ut, säger Maria Larsson.

Lyssna på poddavsnittet här 


Fakta - Om podden Skolverkstan
När: en gång i månaden
Var: i de appar där poddar finns
Hur: Bengt Randén, Göteborgs grundskoledirektör samtalar med en gäst eller två om ett ämne
Varför: lyfta frågor som är viktiga för skolan 

Fakta - Bengt Randén
Ålder: 61
Titel: direktör Göteborgs grundskoleförvaltning
Tidigare jobb: utbildningschef Göteborgsregionen (GR), utbildningschef Partille kommun, rektor med mera
Bra att veta om Bengt: gillar rock och har haft skivaffär i Haga 

Fakta – Maria Larsson
Ålder: 42
Titel: förstelärare, grundskollärare 1–7 i svenska, samhällsorienterande ämnen (SO) och engelska
Tidigare jobb: jobbat som lärare i hela mitt vuxna liv. I ungdomen var arbetsledare på McDonalds och även gjort en kortare karriär på Statoil
Bra att veta om Maria: tycker om musik och sjunger i kör 

Fakta – Olle Cimmerbäck
Ålder: 26
Titel: student
Tidigare jobb: varierande arbetsplatser allt från Systembolaget till Liseberg. Har även jobbat en längre tid på Ugglums skolan i Partille.
Bra att veta om Olle: är en nybliven pappa och har ett stort fotbollsintresse. I sinnet en vindsnabb frisparkspecialist men i verkligheten en solid inhoppare 

Fakta – Skutehagsskolan F-6
Ligger i: Torslanda, Hisingen
Antal elever: cirka 590
Antal lärare: cirka 50
Antal medarbetare: cirka 70
Största utmaning: Att få skolan att kännas som en F-6 skola. Många ledningsbyten genom åren
Största tillgång: Kontinuitet i personalgruppen och kompetens och behörig personal

${loading}