Till sidans huvudinnehåll

Skilda världar i Göteborgs skolor

Publicerad 21 februari 2020

Hur står det till med kvaliteten på undervisningen i Göteborgs skolor? Är den likvärdig och vad innebär det för en lärare att undervisa i skolor där förutsättningarna är vitt skilda? Detta är temat för ett samtal mellan grundskoledirektör Bengt Randén och Hulda Alexandersson, lärare på Fiskebäcksskolan.

- Det är stor skillnad. I Fiskebäck där jag arbetar idag kan alla mina elever svenska. Så var det inte i Gårdsten där jag arbetade i 20 år. Där kunde det finnas elever som var analfabeter och inte kunde svenska i samma klass där vi skulle ha lektion i engelska. Det gör att man måste anpassa sig som pedagog, säger Hulda Alexandersson.

Hon arbetar idag som lärare på Fiskebäcksskolan som ligger bland villor och radhus vid havet, men har även lång erfarenhet från arbete i skolor i delar av Göteborg där befolkning och bostäder är helt annorlunda.

Att vara ledare i klassrummet

Hulda Alexandersson berättar i samtalet med grundskoledirektör Bengt Randén om sina erfarenheter av skillnaderna och möjligheterna med att vara pedagogisk ledare i klassrummet med olika förutsättningar.

- Att vi har en segregerad stad påverkar ju såklart även skolorna och arbetet med undervisningen. När det gäller förutsättningarna för dig i arbetet som lärare. Vad är skillnaderna när det gäller till exempel arbetsorganisationen, undrar Bengt Randén.

- I Gårdsten var kollegiet mycket viktigare. Där kunde vad som helst hända under en dag. Då behöver man ett nära stöd från kollegorna och det fanns där. Man lär sig att vara flexibel. I Fiskebäck behöver man inte sina kollegor på riktigt samma sätt. Här har jag fått möjlighet att utvecklas som pedagog. Vi lärare pratar mycket pedagogik och utvecklas tillsammans som pedagoger, förklarar Hulda Alexandersson.

Vi borde anpassa oss efter eleverna

I podden Skolverkstan resonerar de tillsammans kring varför skolan inte lyckas med att höja kvaliteten i undervisningen i alla skolor och kring hur man kan komma tillrätta med de problem, utmaningar men även ta tillvara de möjligheter som finns i grundskolan i Göteborg.

- Jag tror att ett problem är att vi hela tiden rättar oss efter lärarnas schema. Istället borde vi anpassa oss efter eleverna. Händer någonting kring en elev så borde vi ha möjlighet att styra om och vara flexibla, anpassa dagen och undervisningen. Vi behöver ta tillvara lärarnas kapacitet och de förmågor vi har även utanför just själva läraryrket, berättar Hulda Alexandersson.

Samtalet fortsätter och berör bland annat behovet av tydliga skolledare som vågar fatta beslut, ger lärarna arbetsro genom att bland annat hålla fast den inslagna vägen och hålla siktet mot en skola med högre kvalitet i undervisningen, likvärdig utbildning och tydligare styrning och ledning.

Här kan du lyssna på podden

FAKTA

Fakta om podden Skolverkstan
När: En gång i månaden
Var: I de appar där poddar finns
Hur: Bengt Randén, grundskoledirektör samtalar med en gäst eller två om ett ämne
Varför: Lyfta frågor som är viktiga för skolan

Fakta om Bengt Randén
Ålder: 58
Titel: direktör Göteborgs grundskoleförvaltning
Tidigare jobb: utbildningschef Göteborgsregionen (GR), utbildningschef Partille kommun, rektor med mera
Bra att veta om Bengt: gillar rock och har haft skivaffär i Haga.

Fakta om Ingela ”Hulda” Alexandersson
Ålder: 58 år 
Titel: lärare på Fiskebäcksskolan
Tidigare jobb: började karriären som mellanstadielärare och sen engelska och spanska lärare i
Gårdsten.
Bra att veta om Hulda: gillar att sjunga och är en galen sticknörd.

Fakta kring Fiskebäcksskolan F-9
Antal elever: cirka 540
Antal lärare: 56
Antal medarbetare: 87
Största utmaning: att några elever mår så dåligt och är stressade
Största tillgång: resursstarka elever som gör det man ber dem om och i med det kan jag utveckla min pedagogik

Fakta kring Gårdstensskolanskolan 4-9
Antal elever: cirka 450
Antal lärare: 46
Antal medarbetare: 50
Största utmaning: att ha allt ifrån analfabeter till superduktiga elever i samma klass
Största tillgång: den stora kärleken och glädjen och tacksamheten man fick från elever och föräldrar och att jag lärde mig SÅ mycket både av kolleger, elever och föräldrar.

${loading}