Till sidans huvudinnehåll
I framtiden kommer dagens Högsbo industriområde bli grönare med parker, planteringar och gårdar. Visionsbild: sodraangarden.se

Etapp 1 vid Olof Asklunds gata i Högsbo påbörjad

Publicerad 23 november 2023

I nordöstra Högsbo kommer det på sikt att byggas upp mot 7000 nya bostäder. Först ut är området mellan Olof Asklunds gata och Änggårdsbergen, där 1900 bostäder ska byggas. Under hösten har Göteborgs Stad påbörjat det förberedande arbetet för det kommande bostadsområdet.

Det är privata aktörer som bygger det nya bostadsområdet, som fått namnet Södra Änggården.

Tillfälliga trafikomläggningar

Inför den kommande byggnationen anlägger Göteborgs Stad nya gator och bygger om befintliga gator. I september påbörjades de förberedande arbetena, vilka påverkar trafiken i området genom olika tillfälliga omläggningar.

Gatuarbetet i området planeras att ske i etapper. Arbetet med etapp 1 planeras att pågå från september 2023 till hösten 2025. Du kan följa trafikläget på trafiken.nuBild: Inom rosa markerat område påverkas trafiken av omläggningar från september 2023 till hösten 2025. Blå markering visar pågående byggnation av skola av privat aktör. 

På sikt ett grönare område

För att möjliggöra byggnationen av det nya bostadsområdet har allén utmed A Odhners gata tagits ner. De träd som fällts kommer att ersättas med nya, och på sikt kommer hela området bli grönare med parker, gårdar och planteringar.

${loading}