Till sidans huvudinnehåll
Små illustrationer med personer som idrottar, idrottsanläggningar och idrottsutrustning
Göteborgs Stads idrottsprogram gäller fram till 2030

Göteborgs första idrottsprogram ska bidra till mer fysisk rörelse och en stärkt föreningsidrott

Publicerad 2 februari 2024

I december 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om Göteborgs första idrottsprogram. Genom programmet får idrottsfrågorna en tydligare och mer framträdande roll i kommunens arbete. Målet är att få göteborgarna att röra sig mer, att stärka föreningsidrotten och få ett mer jämlikt idrottande.

Idrottsprogrammet som är styrande för stadens alla nämnder och styrelser ska skapa en gemensam syn på utvecklingen av idrott inom Göteborgs Stad. Programmet visar riktningen för frågor som berör idrotten inom Göteborg och ska tas i beaktande vid beslut och vägval inom kommunens verksamheter.  

Fyra målområden för en levande idrottsstad  

Målbilden är att Göteborg ska vara en levande idrottsstad och för att nå dit behöver Göteborgs Stad arbeta brett med idrottsfrågorna. Programmet delar in arbetet i fyra målområden som har olika fokus.  

Daniel Goffe är utredare på idrotts- och föreningsförvaltningen och har lett arbetet med att ta fram programmet. Här sammanfattar han de fyra målområden och strategierna för att nå målen.  

Ett större utbud av idrottsanläggningar som används jämlikt

Göteborg är i behov av fler platser för idrott och Göteborgs Stad behöver därför tänka nytt kring de nya anläggningar som kommunen bygger. Det kan till exempel handla om att ge plats för flera typer av idrotter på samma anläggning och att låta en och samma anläggning användas av flera verksamheter. Samtidigt är det viktigt att de idrottsområden som redan finns i dag bevaras i takt med att Göteborg växer. Dessutom är det viktigt att idrottsföreningar och andra som vill vara med och bidra i arbetet får stöd i det. 

Ett ökat och mer jämlikt deltagande i föreningsidrotten

Föreningsidrotten arbetar strategiskt för att aktivera fler inom föreningslivet och Göteborgs Stad behöver se till att stödet till föreningsidrotten går hand i hand med det arbetet. Arbetet handlar bland annat om att öppna upp lokaler i anslutning till skoldagens slut och att erbjuda en mer flexibel verksamhet för barn och unga. Göteborgs Stad ska också bidra till insatser för fler medlemmar och ledare i alla åldrar och i alla delar av Göteborg. 

Ett ökat och mer jämlikt idrottande på egen hand

Alla i Göteborg ska ha goda förutsättningar att idrotta även utanför föreningslivet, vilket är viktigt eftersom vi vet att många grupper inte rör på sig så mycket på fritiden. Vägen dit handlar om att se till att det finns öppna och enkla aktiviteter och en tillgänglig utrustning för att idrotta. Göteborgs Stad ska också arbeta för att få till fler avgiftsfria idrottsanläggningar som är öppna för alla dygnet runt. Eftersom det redan i dag finns ett stort utbud handlar arbetet mycket om att informera och tillgängliggöra. 

Ett bredare utbud av idrottsevenemang och en stark elitidrott

Idrottsevenemang och elitidrott är viktiga för en stark föreningsidrott och bilden av Göteborg som idrottsstad. Genom att bidra till en god infrastruktur kan Göteborgs Stad göra det enklare för föreningar och andra att arrangera idrottsevenemang på olika nivåer. Elitidrotten kan vara en kraft för hela idrottsrörelsen och därför kan Göteborgs Stad ha en roll i att bidra till en stark elitidrott som är jämlik och jämställd inom alla discipliner.

${loading}