Till sidans huvudinnehåll

Ledningsarbeten på Gamlestadsvägen, 9 oktober – 18 januari

Publicerad 6 oktober 2023

Arbetet utförs vardagar mellan klockan 07.00 – 16.00.

Kretslopp och vatten förbättrar dagvattenkvalitén till Lärjeån på Gamlestadsvägen. Ett nytt dagvattensystem ska anläggas på befintlig dagvattenledning i gång- och cykelbanan. Arbete ska utföras på Gamlestadsvägen 331.

Arbetet utförs 9 oktober – 18 januari, vardagar mellan klockan 07.00 – 16.00.

Ett körfält stängs av under hela arbetet, körfältet kommer att dubbelriktas och regleras med trafikljus. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till en provisorisk gång- och cykelbana.

${loading}