Till sidans huvudinnehåll
En hund med robotliknande ögon sitter på en skinnsoffa.

Kampanj för vård och omsorg som framtidsbransch

Publicerad 15 oktober 2023

Minnes-PT, matingenjör och sällskapsdesigner. Det kan vara framtida tjänster och yrken hos äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Från den 16 oktober kommer en kampanj att synas på spårvagnar, bussar och i sociala medier. Syftet är skapa lust att vilja jobba inom vård och omsorg.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen behöver stärka bilden brett av att vara verksamma i en framtidsbransch för att attrahera rätt kompetens. Kampanjen om framtida, möjliga yrken inom vård och omsorg är ett sätt att visa vad det kan innebära.

– För att lyckas med vårt uppdrag de kommande åren utvecklar vi våra arbetssätt och vår förmåga att tänka nytt. Vi kommer att behöva nya yrken, nya typer av kompetenser och tjänster för att driva utvecklingen, säger Babbs Edberg, förvaltningsdirektör på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

Varför är vård och omsorg en framtidsbransch? 

Att vi har en åldrande befolkning är en välkänd, global trend. Underlag från både SCB (Statistikmyndigheten) och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ger bevis på att vård och omsorg är en framtidsbransch där det kommer ske stora förändringar framöver; både i arbetssätt, nya kompetenser och digitalisering.  

Framtidens Sverige är ett äldre Sverige 

 • Större andel äldre och äldre-äldre. 
 • De som är i aktiva åldrar måste arbeta högre upp i åldrarna och med högre produktivitet för att samhällsekonomin ska gå ihop. 

Framtidens äldre skiljer sig från dagens 

 • Värderar individualitet, personlig frihet med mera högre – har mer skiftande krav  
 • Större variation i språk och kulturell bakgrund. 
 • Genomsnittligt mer välutbildade än idag. 
 • Behovet hos individen kommer vara i centrum, många vill ha personlig omsorg.
 • Kan ställa högre krav – både äldre och anhöriga.

Medarbetare kräver rikare arbetsinnehåll och större utvecklingsmöjligheter 

 • Ökad konkurrens om medarbetare när färre yngre/aktiva ska försörja fler äldre. 
 • Vill se lärande, utvecklingsmöjligheter, karriär och inflytande över hur arbetet utförs. 
 • Långsiktig trend: arbetsgivares attraktivitet bygger på mer än lön och andra materiella villkor.
 • Handlar alltså inte bara om ”god arbetsgivare” – utan medarbetarens roll/inflytande i själva verksamheten.
 • Mötet mellan människor kommer fortsatt att vara viktigt.

Accelererande teknisk utveckling 

 • Teknik som effektiviserar men som samtidigt ökar kvaliteten för både omsorgstagare och medarbetare. 
 • Tekniken kommer vara en möjliggörare för att frigöra resurser för personliga mötet och nya typer av möten.
 • Morgondagens äldre utgår från att digitala tjänster används.
 • Oerhört snabb teknisk utveckling – igår sociala medier, idag AI, vad är nästa?

– Som Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör kan och ska vi ta på oss ledartröjan för hur framtidens vård och omsorg ska se ut, säger Babbs Edberg.

Tre framtida yrkestitlar är en central del i kampanjen 

Minnes-PT, matingenjör och sällskapsdesigner är tre påhittade yrkestitlar för framtidens vård- och omsorgsarbete. Kampanjen binder samman fyra områden som är viktiga för att främja hälsa hos äldre med de framtida yrkestitlarna:  

 • Minnes-PT har fokus på motion av hjärta och hjärna.  
 • Matingenjör har fokus på kost och hälsa. 
 • Sällskapsdesigner har fokus på gemenskap, meningsfullhet och socialt sammanhang.     

Kampanjen ska väcka lust att jobba inom vård och omsorg 

Framtidsbranschkampanjen kommer synas i flera olika kanaler, både utomhus vid hållplatser och i trafiken, i annonser och på sociala medier. En QR-kod kommer leda in till förvaltningens sidor på Göteborgs Stads karriärwebb, goteborg.se/jobb.

– Ett av syftena med kampanjen är att det ska uppstå ett skav mellan innehåll och avsändare, vi behöver sticka för att förändra bilden av kommunal vård och omsorg, säger Cornelia Dannert, kommunikationschef äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Jakten på framtidsyrken för att möta nya behov hos göteborgarna 

Här ser du affischerna till stadsinformationstavlorna som finns vid hållplatser runt om i Göteborg. Vart och ett av yrkena har en egen affisch med texten: ”Snart söker vi minnes-PT till framtidens vård och omsorg. Behoven från morgondagens äldre kräver nya typer av kompetenser. För det är med innovationslust, empati och människokännedom som vi skapar världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Just nu söker vi”.  

I texten står det ”Snart söker vi” som är en friskrivning för att jobben inte finns ännu. Där det står ”Just nu söker” går länken till de jobb som finns på lediga jobb-sidan just nu.  

 

 

 

 

Fakta om kampanjen

 • Kampanjen har två viktiga syften:
  • Lyfta vård och omsorg som en framtidsbransch.
  • Skapa lust att vilja jobba i vård och omsorg.
 • Kampanjperiod: 16 oktober till 5 november (vecka 42–44).
 • Kanaler: utomhus, reklam på buss och spårvagn, helsidesannons i Göteborgs-Posten 22 och 28 oktober, sociala medier och webb-banners.
 • Kampanjen finansieras av externa medel. 

Att stärka bilden av vård och omsorg en del av projekt ARUBA 

Arbetet med att stärka äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens arbetsgivarvarumärke är en del i det tvååriga kompetensförsörjningsprojektet ARUBA (ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla) som är finansierat med externa medel. 

Läs på Socialstyrelsens Kunskapsguiden.se om de fyra områden som är speciellt viktiga för att främja hälsa hos äldre personer:   

${loading}