Till sidans huvudinnehåll

Grundskoleförvaltningens omvärldsanalys och verksamhetsnomineringar inför budgetåret 2023

Publicerad 31 maj 2022

I Göteborgs Stad spänner budgetprocessen över hela kalenderåret. Alla nämnder i staden ska ta fram verksamhetsnomineringar inför stadens budgetarbete. I verksamhetsnomineringarna finns det som grundskolenämnden anser vara det viktigaste för budgetprocessen i staden att ta hänsyn till inför nästa år. Verksamhetsnomineringarna beslutades av grundskolenämnden i mars. Därefter överlämnades de som ett underlag för Göteborgs Stads budgetprocess. I samband med att vi inom grundskoleförvaltningen tar fram våra verksamhetsnomineringar tar vi också fram en nuläges- och omvärldsanalys. Den fungerar som ett underlag för verksamhetsnomineringarna.

Syftet med nuläges- och omvärldsanalysen är att identifiera nuläge, förändringsmönster och trender i omvärlden som har stor påverkan på nämndens verksamhetsområde. 
När dessa speglas mot nuläget framträder utmaningar och möjligheter som behöver omhändertas i planeringen framåt. Rapporten ska fungera som ett kunskaps- och fördjupningsmaterial för att belysa och ge samsyn gällande de omständigheter grundskolenämnden står inför de kommande åren. 

I omvärldsanalysen tittar grundskoleförvaltningen på vilken roll skolan spelar i olika sammanhang, men också hur omvärlden påverkar förvaltningen som till exempel med inflyttningar, nya lagar och regler med mera. Ett annat syfte är att se hur förvaltningen kan jobba smartare och mer effektivt. 

Filmen handlar om rapportens fyra delar.

Mer information

Grundskolenämndens verksamhetsnominering inför budget 2023.

Omvärlds- och nulägesanalysen 2022. 

Sammanfattad version av grundskolenämndens omvärlds- och nulägesanalys inför budgetåret 2023.


${loading}